27.6.2018

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle on myönnetty KKI-hanketukikierroksella 2/2018 tukea Urheiluseurat vuorotyöläisten liikuttajina -hankkeelle yhteensä 8 000 euroa. Hankkeen tavoite on nostaa urheiluseurojen vetovoimaisuutta vuorotyötä tekevien keskuudessa. Hankeen toiminta-alue on Itä-Vantaa.

Hankkeessa on pilottiryhmä vuorotyötä tekevistä henkilöistä, joista osalla on fyysisesti kuormittava työ. Kohderyhmältä on selvitetty mahdollisia haasteita, esteitä ja kiinnostusta osallistua urheiluseuratoimintaan. Itävantaalaisten urheiluseurojen kanssa käynnistetään puolestaan kehitysprosessi, jossa etsitään keinoja ja toimintamalleja vuorotyöläisten urheiluseuratoimintaan osallistumisen helpottamiseksi.

Suomessa arviolta 30 prosenttia palkansaajista tekee vuorotyötä. Vuorotyö tarjoaa elämäntilanteesta riippuen työntekijälle etuja muun muassa lisääntyneen vapaa-ajan ja rahallisten lisäkorvausten muodossa. Toisaalta epäsäännöllisen työn tiedetään kuormittavan elimistöä, vaikuttavan uneen ja uni-valverytmiin haitallisesti, samoin sosiaaliseen elämään (TTL).  

Hankevastaavana toimiva Merja Palkama uskoo seuratoimintaan osallistumisen nostavan vuorotyöläisten hyvinvointia arjen aktivoitumisen, mutta erityisesti urheiluseurojen tarjoamien kontaktien ja yhteisöllisyyden tunteen ansiosta.


Lisätiedot hankkeesta:

Merja Palkama, aikuis- ja terveysliikunta
040 595 4195
merja.palkama@eslu.fi