23.3.2022

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn hallitus kokoontui 18.3.2022. Hallitus hyväksyi vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esitettäväksi kevätkokoukselle. Hallitus käsitteli kuluvan vuoden budjettia, jota arvioidaan uudelleen seuraavassa kokouksessa, kun kaikki hankepäätökset on vahvistettu rahoittajien osalta.

Lisäksi hallitus keskusteli nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen haetusta avustuksesta, jonka avulla on tarkoitus palkata 400 nuorta 200 seuraan sekä lisätä liikunta- ja urheiluseurojen elinvoimaa, laatua ja osaamista kouluttamalla seuratoiminnasta kiinnostuneita nuoria. Hallitus näki avustuksen erittäin tärkeänä keinona tukea koronapandemiasta kärsineitä seuroja.

ESLUn syyskokouksen vahvistamat sääntömuutokset on hyväksytty PRH:ssa. Päivitetyt säännöt löytyvät ESLUn verkkosivuilta ja ovat voimassa välittömästi.

Hallitus kävi laajan lähetekeskustelun ESLUn strategian päivittämisestä ja siihen liittyvästä toimintaympäristön muutoksista. Hallitus päätti käynnistää strategian päivitysprosessin.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu puh. 040 716 1355