2.12.2021

Tanssiklubi Master on tehnyt pitkäjänteistä työtä omalla Tähtiseurapolullaan. Nyt seuralla on upeasti sekä lasten ja nuorten että aikuisten Tähtiseura-tunnukset salin seinällä. Onnistumisistaan seura palkittiin myös alueellisella Tähtiseura-kannustepalkinnolla.

Päätös hakea Tähtiseura-tunnusta kesti vuosia, vaikka seuran hyvä ja esimerkillinen toiminta oli antanut osviittaa myönnettävästä tunnuksesta. Seuran puheenjohtaja Sergey Belyaevin mukaan seurassa haluttiin tehdä asiat hyvin ja täyttää kaikki vaatimukset - ei vain paperilla.

– Tähtiseurapolulta saadut kokemukset lisäsivät ymmärrystämme ja antoivat meille uudenlaisen näkökulman seuran rooliin Suomessa. Prosessin aikana kehitimme toimintaamme, otimme käyttöön uuden suunnittelutavan, loimme uusia kontakteja muiden toimijoiden kanssa sekä saimme vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Vaatimukset tähtiseuralle ovat todella korkeat, mutta matkalla meille tarjottiin kattavasti tukea, josta olemme erittäin kiitollisia, kertoo Belyaev.

Business-ajattelu ja päivitetty markkinointistrategia vievät toimintaa eteenpäin

Seurojen on kilpailtava yritysten kanssa säilyttääkseen jäsenensä ja houkutellakseen uusia liikkujia mukaan toimintaan. Tanssiklubi Masterin tahtotilana on pysyä muutoksessa mukana ja kilpailukykyisenä. Viime vuosina seura on kiinnittänyt erityisesti huomiota toiminnan suunnitelmallisuuteen.

Yhä useammalla jäsenellä on vaativammat odotukset seuran toiminnoille. Lisäksi he osaavat vaatia tehokkaita palveluita ja maksimaallista mukavuutta. Huolimatta siitä, että seuramme on voittoa tavoittelematon yhdistys ja noudatamme järjestötoiminnan periaatteita, yritimme lainata yritysmaailmasta ominaisuuksia, jotka voisivat tehdä meistä kilpailukykyisempiä, kertoo Belyaev.

Seurassa on myös huomattu, että digitaalisuuden nopea kehittyminen pakottaa myös seuraa muuttamaan omia lähestymistapojaan.

Se mikä toimi hyvin eilen, ei toimi enää tänään. Analysoimme jatkuvasti tehokkaampia markkinointityökaluja, jotka edistäisivät toimintaamme, brändimme tunnettavuutta ja tavoittaisi uusia jäseniä, sanoo Belyaev.

Viime vuosina seura on onnistunut palkkaamaan vakituisia toimistotyöntekijöitä. Palkkauksen myötä mahdollistetaan laadukas asiakaspalvelu sekä yhteydenpito vanhojen ja uusia jäsenten kanssa. Seuran sisäinen viestintä toimii myös tehokkaammin, kun työntekijöillä on mahdollisuus seurata muiden liikuntatoimijoiden viestejä, esimerkiksi ESLUn ja Olympiakomitean kanavia.

Aikaisemmin suurin osa seuran rutiinitehtävistä oli vapaaehtoisten vastuulla. Nyt yritämme saada vapaaehtoisia avuksemme ja mukaan projektimaisiin tehtäviin, kuten kilpailujen ja seuran tapahtumien järjestämiseen. Olemme kehittäneet seuralle vakiintuneita toimintatapoja, jotka helpottavat toimistotyöntekijöitä, opettajia ja vapaaehtoisia selviytymään omissa tehtävissään. Näin säästämme aikaa uusien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttamiseen, mikä puolestaan nopeuttaa heidän sopeutumistaan seuran toimintaan, toteaa Belyaev.

Avain menestykseen muodostetaan oikealla perustalla ja lähestymistavalla

Lasten kanssa työskenteleminen koetaan seurassa vastuulliseksi tehtäväksi. Lapsille mahdollistetaan useampia harjoitustunteja viikossa, jolloin lapsi voi halutessaan sitoutua toimintaan. Tanssikoulutusta eriytetään jäsenten iän ja tason mukaan. Tarjolla on useita erilaisia oppituntimuotoja, ryhmä- ja yksityistunteja sekä leirejä ja harjoituspäiviä. Lisäksi seurassa on luotu kannustimia ja mahdollisuuksia siirtyä tasolta toiselle opintosuoritusten ja välikokeiden perusteella. 

Varmaan yksi toimintamme tärkeimmistä saavutuksista piilee siinä, että monet varhaisesta lapsuudesta seurassamme aloittaneet ovat kasvaneet seuramme saleissa Suomen huippu-urheilijoiksi sekä opettajiksi ja avustajiksi, iloitsee Belyaev.

Sitoutuneet valmentajat ja hyvä koordinaatioverkosto mahdollistaa seuran oppituntijärjestelmän. Monitasoisen järjestelmän avulla opiskelija/harrastaja voi siirtyä eteenpäin ja tuntea olonsa motivoituneeksi.

Järjestelmän luominen on vaikea tehtävä, koska jokainen opiskelija kehittyy hyvin yksilöllisesti, eikä ikä ole aina indikaattori. Alkuvaiheessa on tärkeää myös huomioida, että järjestelmä mahdollistaa siirtymisen ryhmästä toiseen, jos lapsen tai nuoren tavoitteet muuttuvat, toteaa Belyaev.

Pienimmät lapset aloittavat ryhmistä, joissa muodostetaan aloittelevien tanssijoiden perustat. Tämän jälkeen lapsi siirtyy onnistumisiensa kautta seuraavalle tasolle, jossa hän voi valita suuntaako urheilulliselle puolelle, missä tähtäimenä on huipputaso vai harrastamisen puolelle.

Tietyn ajan kuluttua ryhmiin lisätään baletin ja/tai jazzin oppitunteja, jotka edistävät lapsen tanssikehitystä.

Erikoistumisvaiheessa lapset opiskelevat perusteellisesti valitun tanssityypin tekniikkaa, kilpailevat tai esiintyvät festivaaleilla. Lisäksi lapset osallistuvat seuran luovaan toimintaan, joka pitää yllä joukkuehenkeä, tuo uusia elämyksiä ja kääntää huomion pois rutiinista. Näitä ovat vuosittaiset joulukonsertit, avoimet oppitunnit, oppitunnit vanhempien kanssa, teematanssiharjoitukset, juhlapäivät. Tapahtumat vapauttavat lapsen luovan potentiaalin ja motivoivat jatkotoimintaan, kertoo Belyaev.

Seuran arvot mukana päivittäisessä työssä

Belyaevin mukaan Tanssiklubi Master on suuri yhteisö, joka koostuu eri kansallisuuksia edustavista ihmisistä. Tunnit ja seuran sisäinen viestintä hoidetaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Ryhmien moninaisuus tulee myös esille siitä, ettei ryhmiä jaotella sukupuolien mukaan.

Tasa-arvon lisäksi perusarvoihin kuuluvat seurakavereiden kunnioittaminen ja joukkuehenki. Arvoja jalkautetaan niin harjoituksiin, esityksiin kuin kilpailuihin. Vanhempia oppilaita kannustetaan tukemaan ja auttamaan nuorempia oppimaan ja integroitumaan ryhmään.

Opettajien ja opiskelijoiden vastuullinen toiminta on tärkeä osa menestystä. Ohjeistus ja sääntöjen noudattaminen on tärkeää myös vastuullisuuden näkökulmasta. Lasten tunnit alkavat tervehdyksillä ja sääntöjen muistutuksilla, kertoo Belyaev.

Seuran valmentajat edistävät myös terveellisiä elämäntapoja, erityisesti kilparyhmissä. Valmentajat nostavat esille ravitsemuksen, harjoituksista palautumisen ja kehonhuollon tärkeyttä.

Seurassamme halutaan kiinnittää huomiota myös itsensä kehittämiseen ja tarjoamme jäsenillemme siihen edellytyksiä. Seuran tanssistudiolta on varattu sali jäsentemme vapaaseen harjoitteluun. Lisäksi heillä on mahdollisuus pitää yhteyttä omaan opettajaansa seuran omien chat-kanavien kautta. Säännölliset opettaja- ja vanhempainkokoukset sekä opettajille suunnatut koulutukset auttavat valmentajien kehittymistä, kertoo Borovski.

Teksti: Minttu Koivumäki, Sergey Belyaevin vastaukset käänsi seuran sihteeri Dmitri Borovski.
Kuvat: Tanssiklubi Master