4.4.2024

Kevätkokouksessa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu kertoi jäsenistölle ESLUn toiminnan laadun seurannasta, vaikuttamistyöstä sekä Harrastamisen Suomen mallin aluehankkeesta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on yksi liikunnan aluejärjestöistä, jotka tarjoavat muun muassa koulutusta, kehittämisapua ja sparrausta paikallisille seuratoimijoille. Haluamme olla alueemme seuroille monipuolinen ja osaava kumppani laadukkaan seuratoiminnan kehittämisessä.

ESLUn seurakartoituksesta selvisi, että ESLUn toimintaa arvioitaessa hieman yli 70 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä siitä, että ESLUn toiminta on laadukasta. Yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ESLUn toiminta tuottaa seuralle hyötyä ja 79 prosenttia vastaajista olivat täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ESLUn jäsenenä kannattaa olla, kertoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

ESLU ja aluejärjestöt tekevät myös vaikuttamistyötä liikunta- ja urheilutoimijoiden toimintaedellytyksiin.

Viime vuonna ESLU ja muut liikunnan aluejärjestöt jakoivat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää kesätoiminnan avustusta alueensa seuroille. ESLUn alueella tämä koski 174 seuraa, jotka pystyivät palkkaamaan 489 nuorta seuratyön pariin. Tänä vuonna erittäin toivottu ja seuroille tarpeellinen avustus ei saanut valitettavasti jatkoa.  Avustuksen poistuminen on suuri menetys seuroille ja olemmekin vieneet viestiä ministeriölle avustusmuodon tarpeellisuudesta, sanoo Ahlroos-Tanttu.

ESLU seura- ja kuntatoimijoiden verkottajana ja yhteistyön edistäjänä

ESLU on mukana Harrastamisen Suomen mallin aluehankkeessa, jonka tavoitteena on edistää harrastemaisen liikunnan toteuttamista sekä kehittää harrastustoiminnan laatua. Hankkeessa luodaan toimintamalleja seurojen ja kuntien yhteistyöhön, lisätään harrastustoiminnassa mukana olevien ohjaajien osaamista sekä tuetaan yhdistyksiä harrastamista tukevan seuraorganisaation kehittämisessä.

– Kevään aikana ESLUn ja hankkeessa mukana olevat aluejärjestöt ovat järjestäneet yhteistyössä avoimia ja maksuttomia koulutuksia harrastustoiminnan järjestäjille. Aiheet ovat käsitelleet muun muassa avoimen harrastustoiminnan järjestämistä sekä haastavien tilanteiden ohjaamista. Koulutusten myötä haluamme olla mukana tukemassa laadukkaan toiminnan järjestämistä. Muutamia koulutuksia on vielä tulossa, joten seurojen kannattaa tulla mukaan avoimin mielin, toteaa AhlroosTanttu.

ESLUn kevätkokous järjestettiin Helsingin Olympiastadionilla 3.4.2024. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kevätkokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja asetti ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan järjestön syyskokouksen henkilövalintoja. Kevätkokouksessa pidettiin myös hiljainen hetki Vantaan kouluampumisen vuoksi.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, puh. 040 716 1355