17.4.2018

ESLUn kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös Helsingissä 17.4.2018. Vuosi 2017 oli ESLUssa aktiivinen toimintavuosi, jonka aikana kohtasimme tapahtumissamme lähes 19 000 liikunnan ja urheilun parissa toimivaa. Osallistuva toiminta luo hyvän pohjan myös tulevalle. Olemme mukana muun muassa Lisää liikettä -toiminnassa, jonka myötä veimme Liikkuva koulu -sanomaa alueemme 260 kouluun. Liikkuva koulu -työpajat ovat loistava tapa saada koko kouluyhteisö sitoutumaan liikkuvampaa koulupäivää.

- Toiminta-alueemme elinvoimaisuus näkyy muun muassa alueemme koulujen määrässä. Olemmekin tehneet pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä strategiamme mukaisesti. Liikkuva koulu -työpajoissa tavoitimme lähes 1 300 opettajaa, joka on kolmasosa koko maan koulutettujen opettajien määrästä. Kaiken kaikkiaan järjestimme 177 koulutusta koulupäivän liikunnallistamisen tiimoilta, mihin osallistui lähes 4 000 henkilöä, tiivistää ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Viime vuonna ESLU järjesti Finlandia-talolla aikuisten liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijaseminaariin KKI-Päivät, johon osallistui 250 henkilöä. Seuratoiminnan hallinnon osalta ESLU koulutti puolestaan 275 järjestöaktiivia 138 seurasta sekä 674 henkilöä ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa (VOK-1). Kaikkiaan ESLUn koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui noin 19 000 henkilöä vuonna 2017.

ESLUn huomioitava toiminnassaan metropolialueen erityispiirteet

Urheilun ja liikunnan kentällä on tapahtunut paljon vuoden aikana. ESLUn on oltava muutoksessa mukana sekä tunnistettava liikunnan ja urheilun haasteet tulevaisuudessa. Näin pystymme palvelemaan alueemme toimijoita entistä paremmin.

- Toiminta-alueemme muuta maata nopeampi kansainvälistyminen ja kehitys edellyttävät toimijoilta reagoimista toimintaympäristön muutoksiin, jotta liikunnan ja urheilun asema hyvinvoinnissa huomioidaan laajasti, toteaa Ahlroos-Tanttu. Keskeistä on, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen toimintaan, hän lisää.

Alueella sitoutunutta seuratoimintaa

Kevätkokouksen yhteydessä Ahlroos-Tanttu nosti esille ESLUn alueellisen seuratutkimuksen, joka toteutettiin jo seitsemännen kerran. Tutkimuksen tulokset osoittivat vastaajien olevan sitoutuneita seuratoimintaan.

- Lähes 58 prosenttia vastaajista oli toiminut seurassaan yli 10 vuotta. Valtaosa aktiivisesti seuratoiminnassa mukana olleista oli iältään 36–55 vuotiaita. Vastaajista 68 prosenttia oli ESLUn palveluihin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ja arvioi käyttävänsä niitä myös jatkossa. Tutkimuksessa ESLU arvioitiin luotettavaksi (98%), lainsäädäntöä kunnioittavaksi (96,6%) ja ammattitaitoiseksi (94%) toimijaksi, kertoo Ahlroos-Tanttu ja kiittelee alueen seuroja.

Kevätkokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja asetti ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan järjestön syyskokouksen henkilövalintoja. Hyväksytty vuosikertomus löytyy ESLUn verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, puh. 040 716 1355