8.11.2017

ESLUn toimintasääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2018-2019. Erovuorossa olleet puheenjohtaja Markku Sistonen sekä hallituksen jäsenet Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen, Anna Troberg ja Tenho Ulmanen valittiin jatkamaan tehtävissään. Uutena ESLUn hallituksen jäseneksi valittiin Kirsi Greis. Erovuorossa olleiden lisäksi hallituksessa jatkavat vuoden 2018 loppuun saakka Sirkka Ojaniemi, Pasi Raatikainen, Päivi Wickström, Eko Viljanen ja Mika Vuori.

”ESLU kehittää toimintaansa alueellaan olevien liikuntatoimijoiden tarpeiden mukaan toimien edunvalvonta-, koulutus-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Tavoitteena on seura- ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Koulutustoiminta on keskeinen tuki paikallistasolle. Pelkästään lokakuun 2017 aikana ESLUn tilaisuuksiin osallistui noin 2450 henkilöä. Vuositasolla järjestetään noin 400 koulutusta ja tapahtumaa, joihin osallistuu yli 21 000 henkilöä. Osaamisen kehittäminen tulee olemaan toiminnan painopisteenä myös vuonna 2018”, kertoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Yhteistyön lisääminen sekä liikunta- ja urheilutoimijoiden osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä osia paikallistason toiminnan tukemisessa. ESLU tuottaa ja kehittää liikuntapalveluja laajan yhteistyöverkoston kanssa.

”Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen aseman vahvistamisessa tarvitaan eri asiantuntijoiden, organisaatioiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Monialainen yhteistyö rakentuu hyödyntämällä eri toimijoiden osaamisalueita ja palvelukokonaisuuksia sekä suunnittelemalla palveluprosesseja asiakaslähtöisesti. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä ovat yhteisen tahtotilan löytäminen, kommunikaatio toimijoiden väillä sekä selkeiden tavoitteiden asettaminen. Tiivis yhteistyö on avain menestykseen”, Ahlroos-Tanttu painottaa.