8.11.2018

ESLUn toimintasääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2019–2020.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Sirkka Ojaniemi, Päivi Wickström, Eko Viljanen ja Mika Vuori valittiin jatkamaan tehtävissään. Pasi Raatikainen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Uutena ESLUn hallituksen jäseneksi valittiin Pasi Lod.

Lisäksi hallituksessa jatkavat vuoden 2019 loppuun saakka puheenjohtaja Markku Sistonen, Kirsi Greis, Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen, Anna Troberg ja Tenho Ulmanen.

Suomen ensimmäinen Liikuntapoliittinen selonteko linjaa 2020-luvun liikuntapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet. Selonteko kattaa muun muassa linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta.

- Selonteossa esitetään toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. ESLU haluaa olla aktiivisesti mukana tukemassa päivittäistä liikkumista aina varhaiskasvatuksesta liikkuvaan opiskeluun. Tarjoamme monipuolisia välineitä liikuntaa järjestäville tahoille toiminnan kehittämiseksi. Työtä tehdään koulutuksen, konsultoinnin, tukipalveluiden ja viestinnän avulla. Tästä esimerkkinä Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen kasvattaminen. Lisäksi ESLU jalkautuu aktiivisemmin toisen asteen oppilaitoksiin lisäämään liikettä opiskelijoiden arkeen, sanoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, puh. 040 716 1355