4.11.2020

ESLU on vahvasti mukana tukemassa harrastustoiminnan laadukasta tarjontaa. Tukea osaamisen lisäämiseen tarjotaan koulutusten, verkostotilaisuuksien ja webinaarien avulla. Tarjontaan lisätyt webinaarit ja hybridikoulutukset tulevat olemaan vahva osa myös tulevaa toimintaa.

Tahtotilana panostaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien monipuolistamiseen

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista harrastusviikkoa. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret pääsisivät kokeilemaan mahdollisimman monipuolisesti eri harrastuksia koulupäivän aikana tai koulun läheisyydessä.

– Harrastamisen Suomen malli luo seuroille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Toiminnan toteuttajina voivat olla seurat, kunta ja koulut itse osaavien henkilöiden ohjaamana. ESLU haluaa olla vahvasti tukemassa harrastustoiminnan kehittämistä tarjoamalla seuroille ja kunnille koulutuksia ja verkostotilaisuuksia. Koulutustarjontaamme kuuluvat esimerkiksi Lasten Liike ohjaajakoulutukset ja kouluille suunnatut vertaisohjaajakoulutukset, summaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

ESLUn koulutuksia ja verkostotapaamisia järjestetään jatkossakin webinaareina

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi ESLU siirsi kevään ja syksyn koulutuksia webinaareiksi.

– Olen iloinen, että ESLUn asiantuntijat, henkilöstö ja kouluttajat pystyivät nopealla aikataululla siirtämään koulutustoimintaamme eri alustoille. Yllättävä tilanne myös opetti meille paljon ja opittua kannattaa hyödyntää toiminnan kehittämisessä.  Uskomme vahvasti webinaarien ja erilaisten hybridimallien olevan jatkossakin tapa järjestää ESLUn tilaisuuksia ja koulutuksia, toteaa Ahlroos-Tanttu.

ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman, uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kirsi Kautto

ESLUn toimintasääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021–2022. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Pasi Lod, Sirkka Ojaniemi, Päivi Wickström ja Eko Viljanen valittiin jatkamaan tehtävissään. Uudeksi ESLUn hallituksen jäseneksi valittiin Kirsi Kautto.

Lisäksi hallituksessa jatkavat vuoden 2021 loppuun saakka puheenjohtaja Markku Sistonen, Kirsi Greis, Janne Mellin, Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen ja Tenho Ulmanen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, puh. 040 716 1355