3.1.2018

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin.

Koulutustuen myönnössä pyritään painottamaan KKI-ohjelman painopistealueiden huomiointia, joita ovat liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.
 

Hakukriteerit

  • Koulutustukea voivat hakea ohjaajalleen/liikuntaneuvojalleen/-vastaavalleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, myös kunnat ja yritykset
  • Koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa
  • Samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa
  • Samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle
  • Koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista

KKI-koulutustuen suuruudessa otetaan huomioon vain koulutuksen hinta, mikä on ilmoitettu koulutusesitteessä. Mahdollisia matka- ja majoituskuluja ei huomioida tukipäätöksessä. KKI-koulutustuen suuruus määräytyy koulutuksen hinnan mukaan (kuitenkin maksimissaan 300 €).
 

Tuen hakeminen

KKI-koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakemus liitteineen tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen koulutusta. Koulutustukea ei voi hakea takautuvasti.

Lisätietoja KKI-koulutustuesta löydät täältä.