26.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut avustushaun kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuonna 2021–2020. Avustuksella tuetaan lasten ja nuorten mieleistä ja maksutonta harrastamista koulupäivän yhteydessä. Avustuksiin on varattu tänä vuonna 14,5 miljoonaa euroa.

Haku on alkanut 15.3.2021 ja päättyy 15.4.2021. Päätökset annetaan toukokuun loppuun mennessä.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti on käynnistynyt tänä vuonna 117 kunnassa ja 1 100 koulussa. Harrastamaan on päässyt jo 232 000 koululaista. Nyt käynnistynyt hakukierros koskee ensi lukuvuoden (2021–2022) toimintaa.

Harrastusten tulee toteuttaa lasten ja nuorten harrastustoiveita ja käynnistyä viimeistää syyskuussa. Kunnat voivat lasten kuulemisessa hyödyntää Koululaiskyselyn tuloksia sekä lasten ja nuorten avovastauksia. Harrastustoiminnan tulee olla pääsääntöisesti viikoittaista ja jatkuvaa.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella hakuehtoja on tarkistettu ja avustusta voi hakea myös kohtuullisiin kuljetuskustannuksiin, silloin kun lasten ja nuorten toivomaa harrastusta ei voida järjestää koulun tiloissa. Avustusta haetaan aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Suomen mallin toteutukseen mukaan haluavien yhdistysten ja urheiluseurojen kannattaa olla yhteydessä omaan kaupunkiin/kuntaan ja ilmaista kiinnostus harrastustoiminnan järjestämiseen. ESLU tarjoaa koulutusta lasten ja nuorten liikunnan ohjaajille sekä tukee verkostotoimintaa harrastustoiminnan kehittämiseksi.

Harrastamisen Suomen mallin avustushakuilmoitus ja ohje

Harrastamisen Suomen malli

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö