31.1.2019

Jyväskylän kaupunki on saanut valtakunnallisen Liikkuva koulu -pääpalkinnon tunnustuksena esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Lisäksi Tuusulan kaupunki on saanut valtakunnallisen Liikkuva koulu -tunnustuspalkinnon. Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Palkitsemisten tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulussa, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä.

Palkinnot jakoi ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Valtakunnallinen Liikkuva koulu -pääpalkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa, ja valtakunnallinen tunnustuspalkinto 3 000 euroa. Palkinnot myönnetään Veikkauksen tuotoista. Palkintorahat tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä.

- Liikkuva koulu -ohjelma on ollut menestystarina, jonka piiriin on saatu noin 90 % peruskouluista, kunnista ja peruskoululaisista, toteaa Ranto. Ranto myös arvioi, että ohjelma tulee jättämään pysyvän jäljen suomalaisten peruskoulujen toimintakulttuuriin, joka on jo muuttunut liikunnallisemmaksi.

Valtakunnallisten Liikkuva koulu -palkintojen lisäksi aluehallintovirastot ovat myöntäneet kuusi alueellista palkintoa. ESLUn alueelta kyseinen palkinto jaettiin Nurmijärven kunnalle. Alueelliset palkinnot ovat suuruudeltaan 2 500 euroa.

Perustelut: Tuusulan kaupunki

Tuusulan kaupungin Liikkuva koulu -toimintaa on kehitetty osaksi kunnan pysyviä rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen. Liikkuva koulu -toiminta nähdään Tuusulassa keinoksi toteuttaa kunnan hyvinvoinnin edistämisen strategiaa. Liikkuva koulu -toiminnassa on keskitytty tekoihin, joilla toiminnallisuus ja osallisuus saadaan osaksi koulun normaalia arkea. Tuusulassa on panostettu henkilökunnan osaamisen lisäämiseen. Esimerkiksi osana tutoropettaja-toimintaa koulutetaan kuntaan toiminnallisen opetuksen asiantuntijoita. Lisäksi Tuusulassa on kunnostettu koulujen pihoja koulupihaohjelman mukaisesti lähiliikuntapaikoiksi. Oppilaita on ansiokkaasti osallistettu pihojen suunnittelussa.

Liikkuva koulu -toiminnalla on Tuusulassa kunnan yhteinen vuosikello, jonka pohjalta jokainen koulu rakentaa oman suunnitelmansa. Yhteistyötä tehdään sekä kunnan sisällä että kuntarajojen yli. Tuusulassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös henkilökunnan hyvinvointiin. Henkilökunnan koulutuksissa on hyvinvointiin liittyviä työpajoja ja opettajille on tarjolla erilaisia liikuntakerhoja.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö