15.11.2019

Liikunnan ja kotouttamisen toisilla aamukahveilla keskusteltiin maahan muuttaneiden tavoittamisesta ja luottamuksen rakentamisesta. Tilaisuudessa esiteltiin onnistuneita malleja perheiden tavoittamiseen ja liikuntatoimintaan mukaan saamiseen sekä nostetiin esille vuorovaikutuksen ja verkostotyön merkitystä. Mukana tilaisuudessa oli lähes 30 maahan muuttaneiden parissa työskentelevää.

Fathi Osman African Caresta suosittelee tutustumaan maahan muuttaneisiin ja kartoittamaan heidän toiveitaan ennen toiminnan järjestämistä. Kokemusten pohjalta todettiin, että hyvä tapa tavoittaa kohderyhmä on mennä suoraan heidän luokseen.

African Care järjestää maahan muuttaneille naisille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Heidän toimintansa tavoittaa kohderyhmän parhaiten aamupäivisin, jolloin lapset ovat päiväkodissa ja koulussa. Toiminnan ajaksi on järjestetty lastenhoitoapua, mikä madaltaa kynnystä tulla mukaan tapaamisiin.

- Turvallisen ympäristön luominen ja hyvissä ajoin osallistujille esitelty ohjelma ovat tärkeitä asioita. Toimintaa kannattaa järjestää helposti saavutettavissa paikoissa ja lähellä kohderyhmää. Jos mukaan saadaan kaksi naista, tulee seuraavaan tapaamiseen kymmenen lisää. Olemme myös kannustaneet naisia kertomaan toiminnastamme ja tulevista tilaisuuksista tutuille. Ryhmiä tavoittaa parhaiten, kun tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja hyödynnetään toistemme viestintäkanavia, kertoo Osman.

Sporttia kaikille -toiminta laajentaa vantaalaisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla edullista tai maksutonta, kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa.

- Maahan muuttaneille on tärkeää kertoa tarkasti, mitä toiminnassa tapahtuu, miten saavutaan paikalle, miten toimia paikan päällä, millaisella vaatetuksella voi tulla mukaan ja mitä tehdään. Toiminnasta kertovat kuvat ja videot auttavat hahmottamaan, mistä on kyse. Loistavaa olisi, jos mukaan voisi tulla, vaikka vain kerran kokeilemaan, toteavat Marianna Suonpää ja Emmi Saarikoski Sporttia kaikille -toiminnasta.

- Olemme huomanneet, että kannustaminen uuden pariin on tärkeää ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Naiset ovat kiinnostuneita uusista tapahtumista, lajeista ja tilaisuuksista, mutta usein heiltä puuttuu uskallusta lähteä mukaan toimintaan, lisää Osman.

Vertaisohjaajilla on tärkeä rooli

Keskusteluissa nousi esille, että kotoutumisen yhtenä osana voidaan nähdä eri lajeihin ja myös talviliikuntaan tutustuminen. Vantaan jalkapalloseura, VJS:n kulttuuritulkkina toimiva Mustafe Hirsi on pystynyt roolissaan auttamaan perheitä ja tuomaan heidän viestejään seuran toimihenkilöille tiedoksi. Kokemusten pohjalta osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että toiminnassa on hyvä olla mukana ohjaajia, joilla on kontaktipintaa osallistujien kanssa. Alustajat kannustivat pitkäjänteiseen työhön, jonka pohjalta syntyy luottamus osallistujien ja toimijoiden välillä.

- Kielimuurin takia perheillä ei välttämättä ole tietoa paikallisesta toiminnasta. Kulttuuritulkkina tuon luottamusta seuran ja perheiden välille. Toimintaan on helpompi tulla mukaan, kun vastassa on samaa kieltä puhuva ja eri kulttuureja ymmärtävä toimija, toteaa Hirsi.

Maksullista vai maksutonta toimintaa

Tilaisuuden loppupuolella käytiin ryhmäkeskusteluita, joissa nousi esille muun muassa toiminnan maksullisuus. Kokemusten kautta todettiin, että maahan muuttaneille suunnatun toiminnan on hyvä olla maksutonta tai pienellä toimintamaksulla. Osa oli myös huomannut, että pieni maksu on sitouttanut osallistumaan.

- Perheille on kova paikka, jos nuorten harrastus joudutaan lopettamaan harrastusmaksujen vuoksi. Yhteisen kielen kautta olen pystynyt kertomaan perheille seuran tarjoamista tuista pienituloisille. Olen myös auttanut harkinnanvaraisten toimeentulohakemusten kanssa, kertoo Hirsi.

Ringetteseurasta esiteltiin malli, jossa toimintaan ei tarvitse sitoutua koko kaudeksi vaan mukaan voi tulla kuukaudeksi kerrallaan. Nyt seurassa iloitaan ensimmäisistä ringetestä innostuneista maahanmuuttajaperheiden lapsista.

Tule mukaan CONNEXT-aamukahvitilaisuuksiin!

CONNEXT-aamukahvitilaisuuksien tavoitteena on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen. Aihepiirit keskittyvät maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä kotoutumisen ympärille. Seuraavat tilaisuudet järjestetään:

•  Kielimuurin ylittäminen, vertaistulkkaus ja kielitaito liikuttaessa 5.2.2020
•  Liikunnan hyödyn ja vaikuttavuuden osoittaminen osallistujille ja rahoittajalle 22.4.2020

Osallistuminen alustuksiin ja ryhmätöihin on mahdollista myös etäyhteyden kautta.

Teksti ja kuvat tilaisuudesta: Minttu Koivumäki