26.10.2018

Kouluissa on jo tehty paljon hyvää liikunnallisemman koulupäivän eteen ja istumisen vähentämiseksi. Koulut ovatkin ottaneet omanlaisiaan toimintoja käyttöönsä liikkeen lisäämiseksi. Yhteistyötä voidaan tehdä eri tahojen välillä, jotta aktiivisempi koulupäivä -ajatus juurtuisi koulumaailmaan. Lappeenrannan liikuntatoimi vei asiaa eteenpäin palkkaamalla 15 liikunnanohjaajaa ja fysioterapeutin koulujen tueksi. Lahdessa puolestaan nuorisotoimi on jalkautunut kouluihin tekemään yhteistyötä muun muassa koulujen Liikkuva koulu -vastuuopettajien kanssa.

Lappeenrannassa päätettiin panostaa lasten ja nuorten liikunnallisempaan päivään. Kaupungin liikuntatoimi lähti kehittämään mallia, jossa liikettä ja liikuntaneuvontaa pystyttäisiin lisäämään alueen kouluissa. Työryhmässä syntyi idea palkata liikunnanohjaajia lisäämään liikettä koulupäivään niin välitunneilla kuin oppitunneilla. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä laajassa toimiverkostossa, jossa on mukana mm. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (EKLU) ja Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

- Meillä on siitä hyvä tilanne, että olemme voineet palkata liikunnanohjaajia kouluille tukemaan ja juurruttamaan Liikkuva koulu -toimintaa. Tällä hetkellä tarkoituksena on yhtenäistää toimintaa niin, että hyvä ideat saataisiin monistettua kaikkiin alueen kouluihin ja toiminta jalkautettua. Syksyn aikana rakennamme yhteisen linjan, miten toimintaa viedään eteenpäin, kertoo kaupungin liikuntatoimesta, hankeen työryhmän koordinaattori Marko Siltamies.

Koulupäivän aktivointia liikunnanohjaajien ja koulunuorisotyöntekijöiden avulla

Koulupäivää voi aktivoida monella eri tavalla, ja koulujen toiminnot voivat olla hyvin erilaisia ja monimuotoisia. On kouluja, joissa opettajat vievät äidinkielen tunnin läheiselle liikuntakentälle tai matematiikan tunnin metsään. Osa on ottanut käyttöönsä liikettä lisääviä mobiilisovelluksia. Myös luokkatiloja voidaan muuttaa aktiivisemmaksi, jotta ne houkuttelevat lapsia ja nuoria liikkeeseen - nykyään asentoa saa vaihtaa kesken tunnin.

Lappeenrannan liikunnanohjaajien tuella koulupäivää aktivoidaan esim. kerho- ja välituntitoiminnalla, erilaisilla tapahtumilla sekä ideoimalla yhdessä opettajien kanssa aktiivisempia tunteja lasten ja nuorten päivään. Tutkimusten mukaan haasteita on edelleen yläkoulujen toimintakulttuurin liikunnallistamisessa.

- Toiminta on erilaista puhuttaessa ala- ja yläkoululaisille suunnatusta toiminnasta ja heidän koulupäivänsä aktivoinnista. Yläkoululaisten kerhotoiminta on vapaamuotoisempaan eli liikuntatiloissa saa liikkua vapaasti. Kilpailut, haasteet ja palkinnot suunnitellaan yläluokkalaisille motivoiviksi, kertoo liikunnanohjaaja Karoliina Ahtiainen.

Yläkoululaiset otetaan mukaan myös toteuttamaan itse toimintaa. He saavat ideoida ja järjestää muun muassa nuoremmille suunnattuja liikuntatapahtumia.

- Yläluokkalaiset eivät innostu samalla tavoin ohjatusta välituntitoiminnasta kuin alaluokkalaiset. Tästä syystä yläluokkalaisille tarjotaan välineitä ja tiloja sen sijaan, että ohjataan leikkejä ja pelejä. Yläkoululaisille tarjotaan liikunta- ja elintapaohjausta, mutta jo alakoululaisten kanssa voidaan yhdessä miettiä, miten omaan päivään saataisiin lisää liikettä esim. koulumatkojen kautta, lisää Ahtiainen.Ankkuri

Lahdessa asiaa on lähestytty palkkaamalla kahdeksan koulunuorisotyöntekijää, joiden työpisteet sijaitsevat kouluissa. Nuorisotyö tukee toiminnallaan koulun toimintakulttuuria sekä tulee osaksi nuorten elämää jo koulupäivän aikana.

- Toimimme aktiivisesti koulun Liikkuva koulu -vastuuopettajan työparina. Kannustamme nuoria mukaan erilaisiin välituntitoimintoihin heidän omat tarpeensa huomioon ottaen. Välituntitoiminnassa mukana on niin liikettä kuin kädentaitoja. Välitunneilla nuorten on mahdollisuus lainata koulun liikuntavälineitä ja käyttää vapaasti koulun salia. Koemme tärkeänä, että nuoret luovat itse toimintaa toisilleen, kertoo Lahden Kärpäsen koulun koulunuorisotyöntekijä Ulla-Riitta Moilanen.

Koulut innoissaan liikuntakulttuuria tukevasta toiminnasta

Lappeenrannan kouluissa on otettu liikunnanohjaajien näkyminen koulupäivässä hyvin vastaan. Lisäksi lapset ja nuoret ovat olleet innoissaan aktiivisesta toiminnasta.

- Kerhoihin osallistuu kiitettävästi kaiken ikäisiä ja liikuntaneuvonnassa käy oppilaita lähes joka viikko. Alakoululaiset ohjaavat toisilleen välituntileikkejä ja liikunnanohjaajat ovat tuttuja ja tykättyjä, iloitsee Ahtiainen.

Siltamiehen mukaan tavoitteena on, että malli jalkautuisi kaikkiin Lappeenrannan alueen kouluihin. Ideaalia olisi, että mallia voisi pyörittää pienemällä porukalla ja millä tahansa paikkakunnalla. Tahtotilana on, että liike olisi osa kaikkia oppiaineita.

Teksti: Minttu Koivumäki

**

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisä- ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.liikkuvakoulu.fi