14.6.2019

Kaikki KKI-ohjelman jakamat paikallishankkeiden ja kehittämishankkeiden hanketuet siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöön osaksi liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksia. Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset haetaan ja myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset aluehallintovirastoista.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisissa kehittämishankkeissa hakijana on kunta tai kuntayhtymä. Avustettavissa hankkeissa painotetaan kuntakoordinaatiota. Lisäksi painotetaan yhteistyötä ja kumppanuutta kansalaisjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa.
 
Avustusten hakijoita pyydetään seuraamaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuja, joilla julkaistaan vuoden 2020 hakuohjeet syys–lokakuussa 2019. Hakuaika on hakuilmoituksen julkaisemisesta noin viisi viikkoa.
 
Jatkossa KKI-ohjelma ei siis myönnä taloudellista tukea paikallis- ja kehittämishankkeille. KKI-ohjelma vastaa edelleen liikunnallisen elämäntavan avustusten seurannasta aikuisväestön osalta.


Lisätietoja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
KKI-ohjelma, hankekoordinaattori Elina Tarkiainen, puh. 0400 968 646

Lähde: Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tiedote 14.6.2019