10.2.2022

Lasten Liikkeen tavoitteena on lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset edistävät tämän tavoitteen toteutumista kouluttamalla osaavia ohjaajien liikuntakerhojen ohjaustehtäviin. Koulutukset tarjoavat ohjaajalle sekä tietoa että käytännön työkaluja ohjaustyön tueksi.

Lasten Liike -ohjelmassa painottuvat saavutettavuus ja kaikille lapsille ja nuorille avoin toiminta. Lasten Liikkeen keskiössä on liikunnasta nauttiminen ja yhdessä iloitseminen – erityisiä liikunnallisia lajitaitoja ei tarvita. Tärkeintä on, että jokainen lapsi ja nuori saa liikkua omalla tavallaan ja tasollaan.

– Lasten Liike -ohjelman avulla haluamme tukea sitä, että jokainen lapsi kokee olevansa tervetullut mukaan toimintaan ja pärjäävänsä siellä samalla tavalla kuin kaveritkin. Lähtökohtana on, että lapsi voi olla harrastuksessa mukana juuri sellaisena kuin hän on, avaa Olympiakomitean lasten liikunnan ja urheilun asiantuntija Maria Ulvinen.

Lasten Liike -koulutuksiin voivat osallistua sekä aloittelevat että kokeneet ohjaajat

Jotta Lasten Liike -ohjelman perusperiaatteet toteutuvat, on tärkeää, että kerhojen ohjaajat ovat osaavia ja tehtäväänsä koulutettuja. Tämän varmistamiseksi Lasten Liike tarjoaa valmiita koulutuspaketteja ohjaajien osaamisen tueksi.

Koulutukset tarjoavat ohjaajalle erinomaiset perustaidot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Sekä tunti- että kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot, yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Lisäksi koulutukset tarjoavat vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehityksen tukemiseen.

Lasten Liike -koulutuksiin voivat osallistua aloittelevat ja kokeneet ohjaajat. Koulutukset on suunnattu kohderyhmän kokemuksen mukaan. Aloittelevien ohjaajien koulutus antaa perustiedot ja -taidot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus kestää kokonaisuudessaan kuusi tuntia ja toimii erinomaisena starttina ohjaajapolulle.

Kokeneille ohjaajille, kuten pitkään toimineille seuravalmentajille ja opettajille, suunnattu koulutus puolestaan syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta sekä tarjoaa neuvoa haastavien tilanteiden ohjaamiseen. Lisäksi koulutus pureutuu lapsen sisäisen motivaation ja liikunnallisten taitojen tukemiseen. Kokeneiden ohjaajien koulutuksissa valmentajat pääsevät vaihtamaan myös omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan muun muassa erilaisten tehtävien kautta. Koulutuksen kokonaiskesto on neljä tuntia.

ESLUn alueen avoimet Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutukset keväällä 2022 – ilmoittaudu mukaan!

Voit myös tilata seurallesi tai kunnallesi oman Lasten Liike -koulutuksen. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Sari Lähdesmäki, puh. 040 544 7771.