28.3.2018

Lasten Liike -iltapäivä on Suomen Olympiakomitean, liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Toiminta käynnistyi 200 kerhon voimin 50 paikkakunnalla vuoden 2017 syksyllä. Lukuvuoden 2018–2019 Lasten Liike -tukihaku aukesi maaliskuun ensimmäisellä viikolla ja on auki 9.4. asti.

Toiminnan järjestäjiksi voivat hakea kaikki rekisteröityneet yhdistykset. Tukea voi saada sekä olemassa olevaan toimintaan, että uuteen kerhotoimintaan. Päätökset tuen saajista tekevät liikunnan aluejärjestöt huhtikuussa 2018
 

Seurojen osaamista kannattaa hyödyntää

Koulukyselyissä valtaosa oppilaista on ilmaissut kiinnostuksensa liikunnallista toimintaa kohtaan, mikäli sellaista olisi tarjolla. Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla voidaan tukea oppilaiden liikkumista, sosiaalisten suhteiden muodostumista sekä lisätä tietoisuutta monipuolisesta lajivalikoimasta. Paikallisten urheiluseurojen osaamista kannattaa hyödyntää harraste- ja iltapäiväkerhojen sekä lajitutustumisten järjestämisessä.

-    Kerhotoiminnan avulla lapset pääsevät kehittämään liikuntataitojaan sekä kokeilemaan eri lajeja. Koulupäivän yhteydessä tarjottavista liikuntamahdollisuuksista hyötyvät etenkin lapset, joille liikkuminen ei ole itsestään selvää ja liikuntataitojen oppiminen on haastavaa. Lisäksi koulupäivän yhteydessä järjestettävät liikuntakerhot mahdollistavat tasavertaisen osallistumisen. Myös seurat hyötyvät yhteistyöstä koulujen kanssa, koska sen avulla voidaan tavoittaa uusia potentiaalisia harrastajia, kertoo Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Sivonen.

Tuki haetaan koko lukuvuoden toimintaan. Rahallista tukea voi saada 500–2 000€ / alkava kerho / lukuvuosi. Tuen voi käyttää kerhon ohjaajakuluihin, liikuntavälineisiin tai muihin mahdollisiin kuluihin, jotka aiheutuvat kerhojen järjestämisestä. Maksimituki myönnetään ainoastaan erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi suurille kerhoryhmille toisen ohjaajan palkkaamiseen. Hakemuksessa tulee perustella lyhyesti tuen jakautuminen eri kuluihin.

Lue lisää Lasten Liike -haun aikataulusta, toiminnan arvoista ja reunaehdoista, hakukriteereistä  ja hae mukaan toimintaan.
 

Nappaa veloituksettomat kerhomateriaalit

Lasten Liike avaa kaikki kerhoille tuotetut materiaalit ja palvelut kaikkien kerhotoimijoiden saataville maanlaajuisesti. Materiaaleista löytyy esimerkiksi valmiita kerhojen markkinointimateriaaleja ja oppaita kerhon järjestämiseen ja rahoitukseen.

  • Kerhomateriaalit kaikkien kerhotoimijoiden käyttöön helmi–maaliskuussa täällä.
  • Lisää Lasten Liike -iltapäivästä löydät Olympiakomitean nettisivuilta täältä.
  • Lasten Liikkeen omat sivut ja kerhot löydät: www.lastenliikeiltapaiva.fi
  • Seuraa myös @lastenliikeiltapaiva-sivuja Facebookissa ja Instagramissa sekä tunnistetta #lastenliike


Lähde: Olympiakomitea
Kuva: Olympiakomitea / Lasten Liike