11.6.2019

Aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva opiskelu -hanketuen tavoitteena on kehittää aktiivista toimintakulttuuria, lisätä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. ESLUn alueella tukea myönnettiin 22 hanketoteuttajalle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 1 087 300 euroa. Avustusta myönnettiin 40 oppilaitokselle, joista 22 tarjosi lukio-opetusta, kymmenen ammatillista opetusta ja kahdeksan sekä ammatillista koulutusta että lukio-opetusta.

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen oppilaitoksen mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Liikkuva opiskelu laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

Lisää liikettä liikuntatutoreiden, avoimien tilojen ja hankintojen avulla

Suosituimmiksi liikunnan lisäämisen välineiksi nousi useissa hankkeissa liikuntatutoreiden hyödyntäminen, liikuntatilojen avoin käyttö sekä väline- ja kalustehankinnat. Liikuntatutorointi on opiskelijoiden välistä vertaisohjaamista, jota on käytetty myös Liikkuva koulu -toiminnassa. Ideana on kouluttaa opiskelijoiden keskuudesta liikuntatutoreita, joiden tehtävänä on lisätä liikettä väli- ja hyppytunneille sekä suunnitella ja toteuttaa liikunnallisia tapahtumia.

Avaamalla oppilaitosten liikuntatilat opiskelijoiden vapaaseen käyttöön saadaan lisättyä liikettä päivään. Yhteistyösopimukset sekä kaupunkien liikuntapaikkoihin että yksityisiin liikuntakeskuksiin kasvattavat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien määrää. Lisäksi istumista ja paikallaoloa vähentävät kalusteratkaisut sekä liikuntavälinehankinnat auttavat opiskelijoita aktivoitumaan. Esimerkiksi seisomapöydillä voidaan mahdollistaa erilaiset työskentelyasennot.

ESLUn alueelle myönnetyt avustukset:

Ammattiopisto Spesia Oy    26 000
Axxell Utbilning Ab    34 500
Espoon kaupunki    76 000
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä  Omnia    65 000
Helsingin kaupunki    166 000
Helsingin yliopisto    5 000
Hyria koulutus Oy    9 500
Hyvinkään kaupunki    31 000
Invalidisäätiö sr    40 000
Järvenpään kaupunki    50 000
Keravan kaupunki    11 000
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    41 000    
Lohjan kaupunki    35 000
Loviisan kaupunki    14 000
Nurmijärven kunta    29 700
Porvoon kaupunki    3 500
Raseborgs stad    3 900
Riihimäen kaupunki    15 500
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    19 000
Tuusulan kunta    25 000
Vantaan kaupunki    45 000
Vihdin kunta    31 000


Lähde: Aluehallintovirasto, tiedote 4.6.2019