16.3.2021

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti lähes kolme miljoonaa euroa 154 liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeelle. Painopisteenä olivat erityisesti Liikkuva varhaiskasvatus -, Liikkuva aikuinen - sekä Ikiliikkuja-hankkeet. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi avustusta 47 hakijalle yhteensä 1 346 000 euroa.

Toiminnan päätavoitteena on lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaiken ikäisille. Toimenpiteitä toivotaan suunnattavan erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisissa kehittämisavustuksissa toimenpiteet on luokiteltu kolmeen pääpainopisteeseen (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja) sekä muihin painopisteisiin (esimerkiksi lapset ja nuoret, soveltava liikunta sekä useiden ikäryhmien yhteiset hankkeet). Tämän vuoden avustuspäätöksissä priorisoitiin erityisesti pääpainopisteiden hankkeita.

Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeissa tavoitteena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista varhaiskasvatukseen. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä. Liikkuva aikuinen -hankkeissa tuetaan liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista työelämään, liikuntaneuvonnan käynnistämistä ja liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämistä. Ikiliikkuja-hankkeissa puolestaan lisätään ilman säännöllisiä palveluja kotona asuvien ja toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien ikäihmisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta.

Pääpainopistealueet ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuvat ohjelmat -kokonaisuutta, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

Lisätietoja ohjelmista:

ESLU onnittelee kaikkia avustusta saaneita kuntia. ESLUn asiantuntijat tukevat varhaiskasvatuksen, koulun, opiskelun, työikäisten sekä ikääntyneiden liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistyötä.

Tutustu myönnettyihin avustuksiin.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 840

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto