8.10.2020

Julkisuudessa käytävään keskusteluun viitaten ja mahdollisten väärinymmärrysten välttämiseksi, haluamme julkituoda seuraavaa: Liikunnan aluejärjestöjen (15 kpl) suunnitteleman yhteisen järjestön tehtävänä on koordinoida aluejärjestöjen yhteistä tekemistä. Järjestön jäseniä ovat vain liikunnan aluejärjestöt. Kyseessä ei ole uusi liikunnan kattojärjestö maahamme.

Liikunnan aluejärjestöt tavoittelevat yhteisen järjestön perustamisella vain omien toimintarakenteidensa uudistamista. Täydennämme liikunnan toimijakenttää tämän jälkeen nykyistä paremmin.

Liikunnan aluejärjestöt toimivat paikallisesti ja alueellisesti liikunnan ja urheilun puolesta. Valtakunnallista yhteistyötä teemme hyvässä hengessä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean sekä lajiliittojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean kanssa olemme rakentaneet hyvän yhteistyön mallia, ja tällä tiellä haluamme jatkaa.

Liikunnan aluejärjestöt