18.8.2020

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUssa on seurattu huolestuneina Helsingin kaupungin sekä muiden kuntien ja kaupunkien päätöksiä rajoittaa koulujen salien ja liikuntatilojen käyttöä urheiluseuroilta.

ESLUssa on seurattu huolestuneina Helsingin kaupungin päätöstä sulkea koulujen liikuntatilat seurojen käytöstä. Helsingissä on jo valmiiksi puutetta liikuntatiloista, joten päätös on tukala paikallisille seuroille. Helsingin päätöksen myötä olemme olleet yhteydessä Helsingin seuraparlamenttiin, jossa ei oltu tietoisia kaupungin suunnitelmista.

- Keskustelimme koulujen liikuntasalien tilanteesta myös Espoon liikuntapalveluiden kanssa ja heillä salit pidetään vielä seurojen käytössä. Avoimella yhteistyöllä luovia ratkaisuja on varmasti mahdollista löytää. Esimerkiksi Espoossa liikuntasaleja käytetään päivisin ruokailuun, mutta seurojen kanssa on sovittu pöytien siirtelyistä. Ensimmäinen ryhmä siirtää pöydät ja tuolit sivuun ja viimeinen ryhmä takaisin. Tässä on yksi malli, miten yhteistyötä voidaan tehdä koulujen ja seurojen kesken, toteaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

- Ulkotilojen käyttö antaa hieman pelivaraa seurojen toimintaan, mutta se ei ole lopullinen ratkaisu tilanteeseen eikä toimi pitkällä tähtäimellä. Lajit vaativat oikeita olosuhteita, jotta niitä voidaan harrastaa. Monikaan seura ei välttämättä kestä toista kertaa totaalista toiminnan keskeytymistä, tapahtuminen peruuntumista ja harrastajamäärien putoamista, lisää Ahlroos-Tanttu.

Ahlroos-Tanttu nostaa esille myös LIITU-tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaan eli vähintään tunnin reippaasti tai rasittavasti jokaisena päivänä. Lisäksi tutkimuksen mukaan paljon liikkuvilla lapsilla ja nuorilla on vähemmän yksinäisyyden kokemuksia kuin vähän liikkuvilla ikätovereilla.

- Liikunta on paljon enemmän kuin vain suorittamista. Harrastustoiminnan jatkuminen on turvattava korona-aikanakin. Harrastustoiminnassa pitää toki pitää huolta hygieniasta ja tähän seuroissa on jo kiinnitetty erityishuomiota. Harrastuksiin ja peleihin mennään vain terveinä, sanoo Ahlroos-Tanttu.

Seurassa toimiminen ja seuraan kuuluminen toimii tärkeänä sosiaalisena voimavarana ja merkityksellisyyden tuottajana lapsille ja nuorille. Tämän seikan nosti esille myös Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.
 
Suomen Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen muistuttaa Olympiakomitean tiedotteessa, että liikunta on lasten hyvinvoinnin peruspilari – rajoitustenkin keskellä.

- Liikuntaan opitaan, eikä tätä oppimisprosessia saa perusteetta häiritä. Lapsen liikunnan rajoittamisen haitat voivat olla pysyviä, Valtonen kiteyttää.

Lisätietoja:
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu
puh. 040 716 1355