13.10.2023

Liikuntaneuvontaa on toteutettu eri kunnissa eri ikäluokille hyvinkin pitkään, mutta viime aikoina perheille kohdistetusta liikuntaneuvonnasta on noussut kova tarve kunnissa. Kyseinen palvelu halutaan tuoda jokaiseen kuntaan pysyväksi, mutta haasteeksi on esiintynyt tukea tarvitsevien perheiden löytäminen ja sitouttaminen prosessiin. Mistä siis löydetään liikuntaneuvontaa tarvitsevat perheet? Miten palvelu voidaan toteuttaa käytännössä?

Perheliikuntaneuvonta on suunnattu palvelu perheille, jotka tarvitsevat tukea liikunnan lisäämiseen omaan arkeensa. Liikunnalliset elämäntavat periytyvät vanhemman esimerkin kautta lapselle ja ne voivat kantaa läpi koko elämän.  

ESLUn säännöllisesti kokoontuva liikuntaneuvonnan verkosto tarjoaa alueen kunnissa liikuntaneuvontaa toteuttaville sekä sitä edistäville ammattilaisille kehittämis- ja yhteistyöfoorumin. Verkostossa liikuntaneuvonnan ammattilaiset pääsevät jakamaan yhteisen keskustelun avulla omaa osaamista ja kokemuksia. 

ESLUn syyskuun verkostotapaamissa pureuduttiin perheiden liikuntaneuvontaan ja kuultiin Lohjan Liikuntakoordinaattori Juha Koivuportaan ja KouluPT:stä vastaavan Timea Hyökki-Bäckströmin Liikkuva Lohja – Lasten, nuorten ja perheiden liikunta- ja hyvinvointineuvonta -hankkeen käynnistymisestä sekä Kirkkonummen Liikuntakoordinaattori Essi Kaipasen Perheliikuntaneuvonnalla kohti kestävää elämäntapaa -hankkeen etenemisestä. 

Millä tavoin perheille suunnattua liikuntaneuvontaa voi toteuttaa? 

Liikkuvan Lohjan KouluPT-palvelu sai Höykki-Bäckströmin mukaan hyvän vastaanoton nuorten keskuudessa käynnistyttyään syksyllä 2021. Nuoret täyttävät hakemuksen, jonka jälkeen heihin otetaan yhteyttä haastattelun tiimoilta. Haastattelussa on tarkoitus kartoittaa nuorten tarpeita, miksi juuri he kokevat tarvitsevansa tukea liikkumisessa. Palvelun kesto ja toteutustapa määräytyy aina yksilön tarpeen mukaan. Tapaamiset voidaan toteuttaa esimerkiksi kahvin äärellä, kävelyn parissa tai oppilaitoksen tiloissa. 

Höykki-Bäckström kokee KouluPT:n onnistumisen peruspilarin olevan vuorovaikutus ja kohtaaminen. Palvelu on saanut nuorilta paljon hyvää palautetta juuri siitä, miten heidät on kohdattu. Koska KouluPT nuorten kanssa lähti niin hyvin käyntiin, halusivat Koivuporras ja Hyökki-Bäckström laajentaa kohderyhmää myös liikkumisessa tukea tarvitseville perheille loppukeväällä 2023. PerhePT keskittyy 4–12-vuotiaisiin lapsiperheisiin, mutta haasteita on vielä saada perheet sitoutumaan toimintaa. 

Kirkkonummella perheliikuntaneuvontaa toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. On tärkeää ensin tunnistaa vähän liikkuvat ja tukea tarvitsevat lapset ja perheet, mutta miten se tapahtuu käytännössä? Kaikkien ikäryhmien motorisia taitoja havainnoidaan varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen liikuntakoordinaattori on yhteydessä havainnointien perusteella näihin lapsiryhmiin, jotka saisivat eniten hyötyä liikuntaneuvonnasta. 

Kaipanen kohtaa suoraan tukea tarvitsevat perheet ja sopii tapaamiskerrat sekä toimintatavat perheiden kanssa. Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen liikkumisen hyödyistä niin lapselle kuin aikuiselle. Toinen tapa toteuttaa perheliikuntaneuvontaa on korostaa varhaiskasvatuksen arjen roolia. Neuvonta tapahtuu tällöin varhaiskasvatuksen puolelta niille, jotka eivät suoraan halua perhekohtaista liikuntaneuvontaa.  

Yhteistyöllä koko perhe liikkumaan 

Perheliikuntaneuvonnalla halutaan lisätä perheiden kesken fyysisesti aktiivista yhdessäoloa, mikä edistää koko perheen hyvinvointia. Verkostotapaamisessa heräsi hyvää keskustelua siitä, miten lähestyä perheitä liikuntaneuvonnalla ja mikä toimintatapa toimii parhaiten. Tarkan palveluketjun suunnitteleminen ja oikeiden mittareiden käyttöönottaminen pilotoinnissa on tärkeää, jotta voidaan todeta vaikuttavuus palvelulle. 

Yhteistyön tekeminen hyvinvointi- ja terveyspalveluihin, kuten perhekeskuksiin viestiminen perheliikuntaneuvonnasta voi olla ratkaiseva linkki perheiden kohtaamiseen ja sitoutumiseen liikunnan lisäämisessä.  

ESLU mahdollistaa verkostot

Perheliikuntaneuvontaan liittyvät palvelut ovat vielä uusia ja niiden käynnistäminen vaiheessa. Hankkeet kestävät aina vain tietyn ajan ja siksi on tärkeää myös miettiä toiminnan jatkumoa hankkeen päätyttyä. Verkostotapaamisissa vertaistuen ja vinkkien saaminen muilta liikunta-alan ammattilaisilta voi auttaa suuresti palveluiden suunnittelussa, pilotoinnissa ja jatkumoa miettiessä. Verkostojen kautta myös uusien yhteistyökumppanien löytäminen on mahdollista.  

Lisätietoja ESLUn verkostoista antava asiantuntijamme – linkki ohjautuu ESLUn yhteystietoihin.

Teksti: Anni Heikkonen, ESLUn harjoittelija