29.4.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. ESLUn alueelle seuratukea myönnettiin 1 171 500 euroa. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallisen seuratoiminnan elinvoimaisuutta.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 408 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 284 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle on 124. ESLUn alueelle seuratukea myönnettiin 113 seuralle. Seurojen yhteishankkeita on 43. Avustusta saavissa hankkeissa on esillä suomalaisen seuratoiminnan laaja kirjo ja moninaisuus. Pienin myönnetty avustus on 1 000 euroa ja suurin 25 000 euroa. Avustukset kohdistuvat 109 eri kuntaan.

- Hakemuksia lähetettiin edellisvuosia enemmän, mikä on hieno asia. Tänä vuonna ministeriölle lähetettiin hieman yli 800 hakemusta, kun edellisenä vuonna seuratukihakemuksia lähetettiin noin 650 kappaletta. Tämän vuoden haussa oli 121 myöntöä seuroille, joille ei ole aikaisemmin myönnetty avustusta. Olen iloinen, että seurat ovat aktivoituneet seuratukea kohtaan ja jaettava rahasumma oli kasvanut edellisestä vuodesta, toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman.

- Seurat jaksoivat upeasti koronan keskellä innovoida uusia hankkeita. Erityisesti minua ilahdutti hankkeet, joissa osallistetaan nuoria mukaan toimintaa. Lisäksi seurojen yhteishankkeet ovat loistavaa yhteistoimintaa. Yhteistyöhankkeita oli mukana 43, joissa avustuksen vaikutus on lisäksi 80 muun seuran toimintaan, lisää ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Tarjan Nieminen.

Tämän vuoden hankkeissa on erityisen paljon esillä nuorten drop outin vähentäminen. Toimintaa kehitetään joko perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen, kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa lähdetään toteuttamaan nuorten toivomia ja esittämiä toimenpiteitä.

Erityisliikunnan hankkeita on aiempaa enemmän ja perheliikuntaa lisätään myös laajasti. Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukeminen nousi tämän vuoden haussa uudeksi alatavoitteeksi hallitusohjelman linjauksen mukaisesti. Kaikkiaan 152 avustusta saavassa hankkeessa osa avustuksesta menee suoraan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen joko harrastemaksuihin tai välinehankintoihin kohdentuen.

Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratoiminnan kehittämistuesta löytyy OKM:n verkkosivuilta.