10.11.2017

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratoiminnan kehittämistuen 2018 haku avataan 13.11.2017 ja haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15.

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.
 
Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

•    lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai -ryhmiä seurassa
•    mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
•    edistää tasa-arvoisia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia
•    ehkäistä liikunnasta luopumista pitämällä nuoret mukana toiminnassa
•    hillitä harrastamisen kustannuksia lasten ja nuorten liikunnassa
•    edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista seuratoiminnan kautta
•    edistää koko perheen liikkumista
•    mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien harrastaminen urheiluseurassa
•    edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
•    vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa
•    edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
•    kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Hakuaika ja hakemusten arviointi

Seuratoiminnan kehittämistuen 2018 haku avataan 13.11.2017 ja haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin, toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu ja laajuus seuran toimintaympäristö huomioiden.

Lisätiedot ja hakuohjeet löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Sparrausta hakemuksen työstöön

ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman tarjoaa apuaan seuratukihakemuksen työstössä. Ekman vastaa seuratukea koskeviin kysymyksiin torstaina 16. ja 23.11. kello 9.00-15.00.

Lisätietoja: Kari Ekman, puh. 050 407 7119, etunimi.sukunimi@eslu.fi