12.11.2019

Vuoden 2019 Piikkarit-palkinnot on päätetty jakaa liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon roolimallille. Piikkarit-pääpalkinto myönnettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilälle hänen vuosikymmeniä kestäneestä, merkittävästä työstä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Heinilä on ollut aktiivinen ja esikuvallinen toimija erityisesti kansainvälisillä areenoilla.

Muut palkitut ovat ammattinyrkkeilyn maailmanmestari Eva Wahlström, naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen, huippu-uimari Ari-Pekka Liukkonen ja Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n suhde- ja tapahtumajohtaja Nita Korhonen. Palkinnot jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 12.3. Helsingissä.

Roolimallilla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistänyt ansiokkaalla tavalla sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikunnassa ja urheilussa.

- Valtio jatkaa määrätietoista työtä tasa-arvon edistämiseksi. Hallitusohjelmaamme on kirjattu tavoitteeksi Suomen nostaminen tasa-arvon kärkimaaksi ja myös opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa liikunnan valtionavustuksissaan sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Piikkarit-palkinto tekee urheilun kentällä tehdyn hyvän työn näkyväksi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

- Liikunnan ja urheilun yhteiskunnalliset muutokset näkyvät myös tämän vuoden Piikkarit-palkitsemisissa kuin myös tulevien vuosien palkitsemisissa. Palkitsemiskäytäntöjä uudistetaan vuodesta 2020 alkaen. Jatkossa tasa-arvopalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi vuorossa on yhdenvertaisuuspalkinto, Kosonen sanoo.

Piikkarit-pääpalkinnon palkintoperustelut:

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä on upea roolimalli rohkeasta ja aikaansaavasta naisesta. Asioita voi muuttaa ryhtymällä töihin ja vaikuttamalla. Tämä antaa uskoa tulevaisuuden työlle. Heinilä on aiemmin työurallaan toiminut kansainvälisten asioiden johtotehtävissä Suomen Liikunta ja Urheilu SLU:ssa ja Valtakunnallisessa liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo:ssa sekä Kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n pääsihteerinä. Näissä tehtävissä hän on monin tavoin edistänyt sukupuolten tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Heinilä loi menestyksen linjat Suomen kansainväliselle liikuntapoliittiselle tasa-arvotyölle. Yhteistyö eurooppalaisten toimijoiden kanssa oli aktiivista hänen johdollaan. Suomen edustajana hän vaikutti keskeisesti Euroopan Unionin ensimmäisen Gender Equality in Sport, Proposal for Strategic Actions in 2014-2020 toteutumiseen komissaari Androulla Vassilioun johdolla. Terhi Heinilän valinta Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeriksi vuonna 2014 kertoo osaltaan korkeasta arvostuksesta häntä ja hänen tekemäänsä työtänsä kohtaan.

Tunnustuspalkintojen palkintoperustelut:

Eva Wahlström

Ammattinyrkkeilijä Eva Wahlströmin tuntevat kaikki niin urheilijana, taideteollisen opiskelijana, äitinä kuin myös omien otteluidensa järjestäjänä. Wahlström on ollut jo pitkään suomalaisten naisten ja tyttöjen esikuva, joka on uskaltanut koetella rajojaan elämän eri rooleissa. Hänen uransakin on ollut lähes klassisen sankaritarinan kaltainen vaikeuksien kautta voittoon kertomus. Hänen esikuvansa pohjalta suomalaisten naisten ja tyttöjen on ollut paljon helpompi harrastaa perinteisesti miehisiä kamppailu-urheilun muotoja ja suureksi osaksi hänen ansiostaan näiden lajien arvostus on noussut korkealle tyttöjen ja naisten silmissä. Se näkyy niin harrastajamäärissä kuin urheilumenestyksessäkin.

Pasi Mustonen

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue teki urheiluhistoriaa voittamalla moraalisen maailmanmestaruuden lyömällä ensimmäistä kertaa pohjoisamerikkalaiset Kanadan ja USA:n joukkueet kevään 2019 kotikisoissa. Koko joukkue olisi ansainnut tulla palkituksi, mutta tällä kertaa raati valitsi joukkueen päävalmentajan Pasi Mustosen palkitsemisen kohteeksi. Mustonen tunnetaan valmentajana, joka on systemaattisella vuosien työllä nostanut joukkueen vaatimustason huippumenestyksen tuoneelle tasolle. Hän on myös rohkeasti vaatinut lisäarvostusta ja resursseja naisten jääkiekolle. Naisten joukkuepallopelien arvostus onkin noussut tänä vuonna korkeammalle kuin koskaan aiemmin myös Mustosen esikuvallisen toiminnan ansiosta.

Ari-Pekka Liukkonen

Huippu-uimari Ari-Pekka Liukkosen merkitys sukupuolten sisäisen tasavertaisuuden ja urheiluelämän suvaitsevaisuuden edistäjänä on Suomessa vertaansa vailla. Hänen kerrottuaan avoimesti seksuaalisesta suuntautumisestaan ensimmäisenä tunnettuna miesurheilijana Suomessa on ilmapiiri suomalaisessa liikuntakulttuurissa muuttunut suvaitsevammaksi. Tämä on parantanut tuhansien nuorten miesten ja naisten asemaa urheiluelämän eri sektoreilla. Liukkonen on esikuvallinen toimija senkin vuoksi, että hän osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen erilaisissa luottamustehtävissä.

Nita Korhonen

Kansainvälisen Moottoriliitto FIM:n jäsenmaiden ja mannermaisten liittojen suhdejohtaja sekä FIM:n tapahtumajohtaja Nita Korhonen on toiminut jo vuosikymmeniä menestyksekkäästi perinteisesti hyvin miesvaltaisen moottoriurheilun parissa. Hänen arvostuksensa on maailmalla korkealla ja teot naisten aseman edistämisessä moottoriurheilussa ovat vaikuttavia. Korhonen on toiminut lukuisissa tehtävissä moottoriurheilun saralla. Hän on esimerkki ja esikuva niin naisille kuin nuoremmille sukupolville siitä, että osaavat nuoretkin henkilöt voivat saada vastuullisia rooleja urheilun johto- ja hallintotehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Korhonen nimitettiin vuonna 2019 FIM:ssä järjestön johtajistoon. Hän on vuodesta toiseen esimerkillisesti tuonut tasa-arvo- ja naisasiaa esiin edetessään omalla urallaan. Hänen työnsä FIM:n naiskomission johdossa on innostanut naisia jokaiselta mantereelta liittymään mukaan komissioon. Tuorein esimerkki Korhosen ansioista on hänen aloitteestaan järjestetty kautta aikojen ensimmäisen, kahden moottoriurheilun maailmanjärjestön yhteinen Women in Motorsport -kongressi Suomessa syksyllä 2019.

Palkinnon taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 1995 alkaen myöntänyt Piikkarit-palkinnon liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämiseksi. Piikkarit-palkinto perustuu vuonna 1995 julkistettuun liikunnan ja urheilun sukupuolten välistä tasa-arvoa pohtineen työryhmän raporttiin Piikkareilla - nopeammin, korkeammalle ja tasa-arvoisemmin. Palkinnot on vuosittain luovutettu eri tavoin tasa-arvotyötä toteuttaville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille.

Palkinnonsaajia valittaessa on vuosina 1995-2016 ollut keskeisenä arviointikriteerinä liikunta-alalla tapahtuva, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä pitkäjänteinen, tuloksellinen ja vaikuttava tai innovatiivinen toiminta. Vuosina 2017-2018 palkitsemisen kohteena oli liikunta-alan toimijoiden tasa-arvoteot. Vuonna 2017 teoissa painotettiin erityisesti tasa-arvoa liikunnan ja urheilun johto- ja valmennustehtävissä.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02953 30054
Lähde: OKM tiedote 12.11.2019