8.5.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. ESLUn alueelle myönnettiin seuratukea 1 016 200 euroa 111 eri seuralle. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Valtakunnallisesti seuratukea haettiin 703 hakemuksella ja sitä myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle. Näistä uusia hankkeita on 258 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 137. Avustukset kohdistuvat 114 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 50 ja niiden kautta tuella on vaikutusta hakijaseuran lisäksi 143 muun seuran toimintaan. Ensimmäistä kertaa seuratukea saavia seuroja on 107.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan hakemusten perusteella seuroissa tehdään laajaa ja merkittävää työtä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Seurat tarjoavat matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja haluavat ehkäistä nuorten liikunnan lopettamista. Hankkeet, joissa lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa, ovat lisääntyneet. Lisäksi seurat tekevät yhä enemmän yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa, jolloin harrastamien koulupäivän läheisyydessä lisääntyy. Ryhmäkokojen pienentäminen toiminnan laadun parantamiseksi sekä nuorten kouluttaminen seurojen eri tehtäviin nousi myös esille.

Vuoden ”ilmiöksi” opetus- ja kulttuuriministeriö nostaa tiedotteessaan e-urheilun hankkeet, joihin myös haettiin tukea. Seuratukiavustusta myönnettiin neljälle jalkapalloon, salibandyyn ja moottoriurheiluun liittyvälle e-urheiluhankkeelle.

Seuratukien arviointiprosessissa lajiliitot arvioivat oman lajinsa hakemukset, jonka jälkeen alueelliset lausuntoryhmät antavat omat arvionsa yli lajirajojen. Eteläisen alueen lausuntoryhmän puheenjohtaja toimii ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman ja se kattaa ESLUn ja Päijät-Hämeen alueet. Lajiliittojen ja alueryhmien tekemän lausuntoprosessin jälkeen hakemukset siirtyvät ministeriön käsiteltäväksi.

- Eteläisen alueen lausuntoryhmä käsitteli 162 uutta hakemusta. Ryhmässä ei käsitelty jatkohakemuksia. Hyviä hakemuksia oli paljon, mutta kaikki eivät pysty valitettavasti tukea saamaan. Hyviin ideoihin kannattaa jatkossakin hakea erilaisia tukia, rohkaisee Ekman.  

Ekman myös sparrasi apua pyytäneitä seuroja. Ekmanin johdolla seurat hioivat hakemuksiaan ja saivat seuran ulkopuolisen tahon näkökulman hakemuksen työstöön. Ekmanin mukaan tärkeintä hakemuksia tehdessä olisi tutustua perusteellisesi hakuohjeisiin. Näin vältettäisiin muun muassa puutteelliset hakemukset, joille joudutaan antamaan kielteinen päätös.

Ministeriö listaa muun muassa seuraavia syitä, miksi hakemus jää avustuksen ulkopuolelle: seura on saanut useina edellisinä vuosina avustusta tai avustusta on haettu samaan kehittämisen kohteeseen, jota on jo aiemmin tuettu. Syynä on voinut olla myös, ettei hakija ole hakukelpoinen, hankkeen kustannukset kohdistuvat täysin ostopalveluihin tai toiminta, johon on haettu tukea, kohdistuu aikuisten liikuttamiseen. Lisätietoja perusteluista saa ylitarkastaja Sari Virralta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Myönnetyt avustukset ja tiedot seuratoiminnan kehittämistuesta löydät tästä.

*
Tiedotteen mukaan seuratukipäätöksiä täydennetään alkusyksyllä avattavalla erillisellä avustushaulla, joka kohdentuu vähävaraisten perheiden lasten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen. Uusi haku perustuu siihen, että eduskunta osoitti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä seuratukeen miljoona euroa lisärahaa, joka oli kohdennettu nimenomaan vähävaraisten lasten liikunnan edistämiseen. ESLU tiedottaa aiheesta, kun asiasta saadaan lisää tietoa.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 29.4.2019