13.9.2018

ESLU johtaa Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishanketta, jossa liikunta- ja terveysalan opiskelijat antavat liikuntaneuvontaa työikäisille ja kannustavat heitä tutustumaan myös urheiluseurojen toimintaan. Neuvottavilta kartoitettiin kokemuksia ja kiinnostusta seuratoiminnasta.

- Seuratoiminta kyllä kiinnostaa, mutta lähiseurojen tarjontaa ei oikein tunneta. Kartoitukseemme osallistuneista vastaajista peräti 55 % ilmoitti olevansa kiinnostuneita seuratoiminnasta ja halukkaita tutustumaan tarkemmin palveluihin. Liikuntakaverin puute esitettiin yhdeksi syyksi liikkumattomuuteen. Seurojen aikuisliikuntaryhmät toimivat parhaimmillaan myös liikkujaa kannustavana yhteisönä, sanoo ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

ESLU järjestää Aikuisliikunnan lokakuun tukeakseen seuroja vastaamaan kysyntään. Palkaman mukaan valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista saa uusia ideoita ja lisää tietotaitoa omaan ohjaamiseen.

- Seurojen, jotka ovat vasta käynnistämässä tai suunnittelevat aloittavansa toiminnan myös aikuisliikkujille kannattaa ehdottomasti lähteä hakemaan lisää oppia ja näkemyksiä lokakuun koulutuksista. Aikuisliikunta monipuolistaa toimintaa ja palveluita sekä tuo uusia asiakkaita seuraan, toteaa Palkama.

Maksuttomina koulutuksina järjestetään:

Koulutukset ovat maksuttomia urheiluseuroille. Koulutusten täyttyessä OAA-kehittämishankkeen yhteistyöseurojen edustajat ovat etusijalla.

Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina 1.0 – maksuton työpajan

Kolmen maksuttoman valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen lisäksi järjestämme mielenkiintoisen Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina -työpajan.

Työpajassa avataan liikunnan roolia ja resurssointia osana työyhteisöjen hyvinvointityötä sekä tutustutaan käytännön kokemuksiin liikuntapalvelujen konseptoinnista, markkinoinnista ja myymisestä. Vuorovaikutuksellisen työpajan tavoitteena on antaa osallistujille malleja ja työkaluja oman seuran työyhteisöjen henkilöstöliikuntapalvelujen kehittämiseen sekä vahvistaa paikallista seuratoimijoiden osaajaverkostoa työyhteisöliikunnan parissa.

Lue lisää ja ilmoittaudu sinulle sopivaan työpajaan.

Lisätietoja: Kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, puh. 040 595 4195.