6.5.2022

ESLU ja 14 muuta Liikunnan aluejärjestöä jakavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamansa 2,2 miljoona euroa edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. Vastaanotimme määräaikaan mennessä noin 150 hakemusta, joissa haettiin kesätyöllistämistukea 1–5 nuorelle. Avustusta myönnettiin 400 nuoren kesätyöllistämiseen. Hienoa, että eri lajien urheiluseurat lähettivät hakemuksia lähes kaikista ESLUn alueen kunnista.

Avustus on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta koronatilanteen aiheuttamille haitoille seuratoiminnassa, sekä erityisesti koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamien haittojen lieventämiseksi.

- Kesäseteliavustuksella tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä liikunta- ja urheiluseuroissa. Avustuksella lisätään seurojen elinvoimaa ja vaikutetaan lisäksi nuorten hyvinvointiin monipuolisesti, koska avustus mahdollistaa kesätyömahdollisuuksien lisäämisen. ESLU tarjoaa kaikille seuroille maksuttoman Seura nuoren työnantajana -koulutuksen, jolla varmistamme seurojen toimivan vastuullisesti. Koulutuksella lisätään seurojen toimintaedellytyksiä, kun mukaan toimintaan saadaan myös lisää koulutettuja nuoria ohjaajia, toteaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

– Kesätyöllistämisavustus on loistava tilaisuus nuorelle nähdä seuratoimintaa monelta eri tasolta ja saada työkokemusta liikunnan ja urheilun parista. Oli hienoa huomata, että nuorille haettiin tukea monipuolisesti eri tehtäviin. Perinteisten ohjaamiseen ja valmennukseen sekä leiritoimintaan liittyvien tehtävien lisäksi nuoret pääsevät mukaan muun muassa seurojen viestintään, tapahtuma-avustamiseen ja toimistotehtäviin. Kokemus voi toimia kimmokkeena pidempiaikaiselle sitoutumiselle seuran toimintaan tai ensimmäisenä askeleena nuoren ohjaajanpolulla, sanoo ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen.

ESLUn koulutuksilla mahdollistetaan nuorille tarvittava osaaminen ohjaajapolun alussa. Lasten liike -ohjaajakoulutukset tarjoavat hyvän kokonaisuuden myös kokeneille ohjaajille ja valmentajille. Pelit ja leikit -koulutuksessa käydään puolestaan läpi pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia seuran toiminnassa. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan.

ESLUn myönsi kesäseteleitä 145 seuralle.

Seurojen ilmoittamille yhteyshenkilöille on lähetetty delegointisopimukset ja menettelyohjeet avustuksen saamiseksi.

Tuodaan yhdessä hyvää asiaa esille eri kanavissa #ESLUryKesäseteli #Kesäseteli #ESLUry

Lisätietoja: ESLU, taloussihteeri, Stina Koivisto, puh. 045 232 0110

ESLU on saanut tukea koulutuksen toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.