2.6.2020

Liikunnan aluejärjestöt toimivat paikallisen liikuntatoiminnan edistämiseksi toteuttamalla asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalveluja urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille. ESLU kohtasi tapahtumissaan lähes 18 000 osallistujaa viime toimintakauden aikana.

Liikunnan aluejärjestöjen toiminta suuntautuu urheiluseurojen lisäksi vahvasti kuntiin ja yrityksiin. Vuonna 2019 aluejärjestöjen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitettiin 309 021 osallistujaa.

- Valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko (2018) linjaa liikuntapoliittiset tavoitteet 2020-luvulle. Tärkein liikuntapoliittinen tavoite on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. ESLU on sitoutunut edistämään tätä työtä lasten, nuorten ja aikuisliikunnan sekä seuratoiminnan osalta. Viime vuonna kohtasimme ESLUn tapahtumissa lähes 18 000 henkilöä, kertoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Liikunnan aluejärjestöjen koulutuksissa yli 41 000 osallistujaa

Vuoden 2019 aikana Liikunnan aluejärjestöt kouluttivat maanlaajuisesti yli 41 000 henkilöä erilaisiin osaamis- ja ohjaamistehtäviin. Seuratoiminnan hallinnon koulutuksissa aluejärjestöt kohtasivat yli 10 000 henkilöä. Aikuisten liikuttajien koulutuksissa osallistujia oli yli 6 700 ja lasten ja nuorten liikuttajien koulutuksiin osallistui puolestaan yli 23 000 henkilöä seuroista, varhaiskasvatuksesta ja kouluista.

- Seuratoiminnan hallinnon osalta ESLU koulutti 775 seuratoimijaa 331 seurasta. Lisäksi kohtasimme 908 valmentajaa ja ohjaajaa järjestämissämme valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa. On hienoa huomata, että alueemme kunnat ja kaupungit ovat aktiivisia seuratoiminnan suuntaan ja tilasivat räätälöityjä koulutuksia omille seuroilleen, tiivistää Ahlroos-Tanttu.

Päivittäisen liikunnan edistämistä kehittämishankkeilla

Liikunnan aluejärjestöt ovat aktiivisina toimijoina erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa.

- ESLU on mukana aluejärjestöjen yhteisessä Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeessa, jossa teemme tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa lasten varhaisvuosien liikunnallistamisessa. Lisäksi olemme liikunnan asiantuntijana kansainvälisessä CONNEXT – for Inclusion -hankkeessa, jonka parissa työ jatkuu vielä tänä vuonna, sanoo Ahlroos-Tanttu.

Hankkeiden tiimoilta aluejärjestöt toteuttavat esimerkiksi kunta- ja yksikkökohtaisia mentorointeja, verkostotilaisuuksia ja seminaareja, joissa kohdattiin viime vuonna yli 12 355 kasvatusalan ammattilaista varhaiskasvatusyksiköistä, kouluista ja oppilaitoksista. Liikettä lisättiin myös kouluttamalla 6 853 opiskelijaa vertaisliikuttajiksi.