Teemakoulutukset

Lastentanssin avaimet (3 h)

Lastentanssissa yhdistyvät kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaisu ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin.
 

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa (3 h)

Koulutuksessa käydään läpi lastentanssin peruselementtien lisäksi monipuolisia lastentanssiharjoituksia, jotka ohjaavat improvisaatioon ja koreografiaan. Koulutus sopii hyvin jatkoksi Lastentanssin avaimet -koulutukselle sekä syvempää osaamista tavoitteleville.


Liikettä pihaleikkeihin (3 h)

Pihaliikunta on hauskaa, jännittävää ja lapsia liikkumaan innostavaa toimintaa. Koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuvat sovitut säännöt, eri-ikäisten lasten leikkiminen yhdessä, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen. Leikit sopivat liikuntatuokioihin ja lasten omaehtoisiin pihaleikkeihin lisäämään liikettä.
 

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h)

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja lapsen sykkeen nousemaan. Koulutuksessa tarkastellaan liikuntaa lapsen kokonaiskehityksen tukijana sekä kokeillaan käytännössä, miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voidaan liikkua yhdessä. Tavoitteena on monipuolisten ja hauskojen käytännön harjoitusten avulla lisätä lasten päivittäistä liikuntaa.


Nassikkapaini (3 h) – myös ruotsiksi!

Nassikkapaini on luvallista kamppailua, kehonhallintaa, tasapainoilua sekä koordinaation kehittämistä. Paini kehittää lapsen motoriikkaa monipuolisesti ja se on helposti toteutettavissa pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on vauhdikas liikuntamuoto, joka sopii sekä tytöille että pojille. Kisailu on kivaa, tervetuloa kokeilemaan!
 

Rytmikkäästi liikkuen (3 h)

Rytmikkäästi liikkuen -koulutuksessa liikutaan sekä nostetaan sykettä musisoiden ja musiikin tahdissa. Koulutuksessa hyödynnetään Vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja -harjoitteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.
 

Seikkailuliikunta (3 h tai 6 h) – myös ruotsiksi!

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan avulla voidaan kehittää lasten yhteistyötaitoja sekä ongelmaratkaisukykyä. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.
 

Vekaravipellys – liikuntaa alle 3-vuotiaille! (3 h)

Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on. Hieman pienempien lasten liikuttaminen on kuitenkin iso haaste. Koulutus tarjoaa tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikuntaan ja sen toteuttamiseen.
 

Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!