8.6.2021

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kunnille avustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen syksyllä alkavalle lukuvuodelle. Avustusta sai 235 kuntaa yhteensä 17 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi avustusta 4 303 200 euroa 51 hakijalle. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn alueelle avustusta myönnettiin 25 hankkeelle.

Harrastamisen Suomen mallista on parhaillaan käynnissä pilotit 117 kunnassa ympäri maata, eli mallin mukainen toiminta laajenee syksyllä merkittävästi. Avustukset myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia kuntien lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat.

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia harrastusten avulla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1–9. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.

– On hienoa, että Suomen malli laajenee ja yhä useammalla lapsella ja nuorella on uusia mahdollisuuksia löytää mieluisia harrastuksia. Teemme nyt töitä Suomen mallin vakiinnuttamiseksi. Siinä meitä auttaa myös elokuussa toimintansa aloittava Suomen mallin yhteyspiste, joka tukee kuntia ja harrastusten järjestäjiä, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo.

Ministeri Kurvinen näkee, että Suomen mallilla on myös suuri merkitys toipumisessa koronakriisistä.

– Lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut koetuksella, kun harrastustoiminta on vähentynyt eikä kavereitakaan ole pystynyt tapaamaan samalla tavalla kuin ennen. Koen, että Suomen mallille on tarvetta myös koulujen yhteisöllisyyden edistäjänä sekä lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittäjänä, ministeri toteaa.

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastukset toteutetaan lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta.

Aluehallintoviraston tiedote avustuksista ja avustusta saaneet kunnat

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto