8.2.2022

Kunnille suunnatun avustushaun tarkoituksena on tukea Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa kunnissa. Koululaisille tarjotaan heidän toiveidensa mukaisia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Haku alkaa 15.2.2022 ja päättyy 22.3.2022. Avustusta haetaan aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Harrastamisen Suomen mallissa kunta yhteistyössä monien paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten harrastusten järjestäjien kanssa suunnittelee ja järjestää harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Kulttuurin, liikunnan, tieteen ja muiden alojen harrastukset voivat tapahtua kouluissa tai muissa paikoissa harrastuksen sisällöstä riippumatta. 

Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Haku koskee lukuvuoden 2022–2023 toimintaa. Harrastukset alkavat viimeistään syyskuussa ja jatkuvat toukokuuhun asti.

Harrastukset valitaan kuhunkin kouluun koulun oppilaiden kuulemisesta saadun tiedon pohjalta. Kunnat voivat hyödyntää joko opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyn 2020 tuloksia tai järjestää oman vastaavanlaisen kuulemisen. Oleellista on, että kuhunkin kouluun viedään oppilaiden toivomia harrastuksia.

Lue lisätietoja hakuilmoituksesta.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö