4.12.2019

Liikuntatutoreita voi nähdä yhä useammassa toisen asteen oppilaitoksessa järjestämässä aktiivisuustaukoja ja tapahtumia sekä tukemassa muita opiskelijoita tutustumaan eri lajeihin. Keravan lukiossa on huomattu opiskelijoiden merkitys toistensa aktivoijina. Kokemusten perusteella päätettiin kouluttaa uusia liikuntatutoreita. Toiminta tukee oppilaitosten aktiivista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Aktiiviset opiskelupäivät lisäävät opiskelukykyä ja viihtyvyyttä sekä vahvistavat keskittymistä ja oppimista. Lisäksi aktiivisuus vähentää istumisen ja paikallaanolon tuottamia terveydelle haitallisia vaikutuksia. Kuitenkin lukiolaisilla on runsaasti paikallaanoloa, keskimäärin yhdeksän tuntia päivässä. LIKES-tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan yli 80 prosenttia lukiolaisista kokee hyvin mielekkäänä, että lukion olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi. Heistä 72 prosenttia kokee liikunnan tukevan opiskeluaan.*

Liikuntatutorit lisäävät liikettä Keravan lukiossa

Keravan lukiossa on vahva halu lisätä opiskelupäivien aktiivisuutta. Ideoita toiminnan eteenpäin viemiseksi on tehty yhteistyössä opettajista muodostetun Liikkuva opiskelu -työryhmän, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. Aktiivisempi opiskelupäivä näkyy arjessa muun muassa oppituntien liikunnallistamisena, lisääntyneenä taukoliikuntana ja liikuntaa tukevina hankintoina niin koulun pihalle kuin liikuntasaliin.

- Olemme tehneet paljon töitä aktiivisemman opiskelupäivän eteen – suunnitelleet ja toteuttaneet. Oppilaat ovat ideoineet liikuntarasteja, välituntijumppaa ja -liikuntaa sekä liikuntatapahtumia. Toimintamme on aina ollut oppilaslähtöistä ja me opettajat olemme enemmänkin auttamassa hankinnoissa ja asioiden käynnistämisessä. Luokissa on seisomapöytiä ja kierrätämme tasapainotuoleja ja jumppapalloja. Uusimpana hankintana meillä on ollut fatbiket oppilaiden käyttöön. Uskon, että oppilaat saavat vietyä toimintaa koulun arkipäivään, toteaa historian ja yhteiskuntaopin lehtori ja Liikkuva opiskelu -työryhmän vastuuopettaja Anu Rajajärvi.

Lisää vauhtia toimintaan haettiin kouluttamalla uusia oppilaita liikuntatutoreiksi Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn koulutuksella. Oppilaat saavat Liikuntatutor-toiminnasta kurssimerkinnän suoritettuaan sovitun määrän liikuntatutor-tehtäviä. Opiskelijoille maksetaan eri lajien ohjauksesta myös pieni korvaus.

- Liikkuminen on vähentynyt, joten on hienoa, että aktiivisuus nostetaan esille myös koulussa. Liikuntatutor-koulutuksen jälkeen lähdemme kehittämään lukiomme liikuntavälitunteja. Suunnitelmiemme mukaan toimintaa järjestetään liikuntasalissa tänä vuonna tiistaisin ja torstaisin. Toiminnasta viestitään Wilman kautta sekä kuulutuksilla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi aiomme lähettää opettajille muistutuksia ja vinkkejä tuntien tauottamisesta. Toivomme tunneille lisää taukoliikuntaa, toteaa Liikuntatutor-koulutukseen osallistunut ensimmäisen vuoden opiskelija Iida.

Rajajärven mukaan tahtotilana on, että liike lisääntyisi kaikilla opiskelijoilla. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuville on tarjottu mahdollisuus osallistua personal trainerin ohjaukseen ja tietopuolta lisätään ravintovalmennuksella. Vertaisohjaajien myötä toivotaan, että kaikki opiskelijat saisivat myönteisiä kokemuksia liikkumisesta.

Toiminta vaatii jonkin verran opettajilta, mutta innostusta heiltä Rajajärven mukaan löytyy. Hän haluaa kiittää koulun johtoa, rehtoria ja kaikkia koulun opettajia, että asia on viety eteenpäin.

- Emme halua yhdellä kertaa tehdä suuria muutoksia, vaan etenemme matalalla kynnyksellä, jotta kaikki osallistuvat toimintaan.  Se on hyvä pohja tekemiselle. Meillä on myös resurssit kohdillaan toiminnan toteuttamiseksi, iloitsee Rajajärvi.

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät Liikuntatutor-koulutusta

Liikuntatutor-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa aktiivisia ja innostuneita opiskelijoita toiminaan oppilaitoksen liikkumisen lisääjänä. Ideana on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan, sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa. Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin. Liikuntatutoreina voivat toimia tavalliset vertaistuutorit tai muut innokkaat opiskelijat. Oleellista on opiskelijan innostus liikuntaan, ei niinkään oma liikunnallisuus.

- Liikuntatutor-koulutus toteutetaan kolmen tunnin mittaisena. Toki koulutusta voidaan räätälöidä jokaisen oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti. Oppilaitokset valitsevat koulutukseen oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämisestä sekä toiminnan järjestämisestä opiskelukavereidensa kanssa, kertoo ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä ja Liikuntatutor-koulutuksen kouluttaja Sari Lähdesmäki.

*Lähde: Liikkuva opiskelu


Liikunnan aluejärjestöt ovat edistämässä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden toteutumista omilla toiminta-alueillaan tarjoamalla erilaisia koulutus- ja tukipalveluja toiselle asteelle ja korkeakouluille. www.liikunnanaluejarjestot.fi

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU