10.3.2022

Suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä on julkaistu nyt neljättä kertaa tutkimuspohjainen Tuloskortti. Julkaisu tarjoaa valtakunnallisen yhteenvedon tiedolla johtamisen tueksi lasten ja nuorten liikkumisen edistäjille. Uusimmassa Tuloskortissa tuloksia tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös toimintarajoitteisuuden ja ulkomaalaistaustan mukaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin koordinoima Tuloskortti on toteutettu yhteistyössä kansallisen asiantuntijaryhmän kanssa.

Tuloskorttiin on koottu uusin tieto eri ikäisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä. Tuloskortti sisältää ajantasaisen tilannekuvan lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen osa-alueista sekä liikkumista tukevien yhteisöjen ja yhteiskunnan rakenteiden osalta.

“On tärkeää tunnistaa, miten moni eri taho pystyy vaikuttamaan lasten ja nuorten liikkumiseen. Tuloskortti tarjoaa näkökulmia siihen, miten muun muassa varhaiskasvatus, oppilaitokset, liikuntaseurat, perheet sekä päätöksentekijät kunnissa voivat mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten liikkumista”, sanoo johtava tutkija Tuija Tammelin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä. 

Tuloskortissa tuloksia tarkastellaan iän ja sukupuolen lisäksi ensimmäistä kertaa myös ulkomaalaistaustan ja toimintarajoitteisuuden mukaan. Lapsista ja nuorista noin 10 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia, ja noin 15–20 prosentilla on jokin toimintarajoite, joka vaikeuttaa heidän arkeaan. 

Liikkumiseen tukea tarvitsevat eniten ne lapset ja nuoret, jotka liikkuvat todella vähän. Vähän liikkuvien osuus on suurin toimintarajoitteita kokevien sekä ulkomaalaistaustaisten keskuudessa. 

“Tuloksista käy ilmi, että 8.–9.-luokkalaisista vähän liikkuvia on neljäsosa, mutta saman ikäisistä toimintarajoitteisista kolmasosa ja ulkomaalaistaustaisista tytöistä puolet. Lisäksi toimintarajoitteita kokevilla lapsilla ja nuorilla etenkin omatoiminen liikkuminen on ohjattua liikuntaa vähäisempää”, sanoo tutkija Piritta Asunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä. 

Lataa tuloskortti.

Lähde: Likesin tiedote 10.3.2022
Kuvituskuva: Liikunnan aluejärjestöt / Tero Takalo-Eskola