25.1.2021

Espoon kaupungin liikuntapalvelut halusi tarjota paikallisten seurojen ohjaajille tasapuolisen mahdollisuuden lisäkouluttautumiseen. Lasten Liike -ohjaajakoulutusten myötä osallistujat saivat lisää osaamista muun muassa liikunnallisten taitojen tukemiseen, harjoitteiden suunnitteluun ja erilaisten tilanteiden ohjaamiseen. Kouluttamalla alueen seuratoimijoita kaupunki pystyy viestimään laadukkaasta iltapäivätoiminnasta, jossa lapsi viihtyy ja hänet huomioidaan yksilönä.

Espoon kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa maksutonta liikunnallista harrastustoimintaa alle kouluikäisistä lapsista aina toisen asteen opintojen päättymiseen asti. Toiminnasta vastaavat pääasiallisesti espoolaiset urheiluseurat.

Tarjolla on Töpinät-perheliikuntaa 2–8-vuotiaille lapsille perheineen. Alakoululaisille järjestetään pelejä ja leikkejä WAU-kerhoissa sekä lajitoimintaa paikallisten urheiluseurojen liikuntaryhmissä. Yläkoululaiset liikkuvat omissa harrasteryhmissään keskiviikkoiltapäivisin ja muina päivinä JUMPPI-ryhmissä. Toisen asteen opiskelijoillekin avoimissa JUMPPI-ryhmissä tutustutaan monipuolisesti eri liikuntalajeihin freegymistä boulderointiin.

– Halusimme varmistaa, että harrasteryhmissä on tasalaatuista ohjaamista, joten päädyimme tilaamaan ESLUlta Lasten Liike -ohjaajakoulutukset. Koulutuksista saa vinkkejä sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Koulutuksen käynyt ohjaaja, oli sitten aloitteleva tai kokenut, pystyy huomioimaan osallistujien erityistarpeen paremmin. Näin ohjaajaa saa hyvät valmiudet tuntisisällön suunnitteluun, jolloin lapset voivat hauskasti ja turvallisesti omalla tasollaan harjoitella fyysisiä ominaisuuksia ja motorisia perustaitoja, toteaa Espoon kaupungin liikuntasuunnittelija Helena Pennanen.

”Tämä oli loistava koulutus”

Lasten Liike -ohjaajakoulutuksiin osallistui ohjaajia ja valmentajia Espoon Palloseurasta, EPS:stä. Mukaan kouluksiin lähti myös seuran liikuntapalvelupäällikkö Kirsi Ahonen, joka korostaa keskustelussa kouluttautumisen ja itsensä kehittämisen merkitystä. Hänen mielestään on tärkeää, että seuratoiminnassa on mukana ammattimaisia ohjaajia ja valmentajia, jotka pystyvät kohtaamaan erilaiset liikkujat olivat kyseessä 3-vuotias tai 80-vuotias.

Ahosen mukaan nuoret pitivät koulutusta hyvänä ja saivat mukaansa paljon käytännön vinkkejä, joista on hyötyä omassa toiminnassa. Mukaan tarttui asioita, joita nuori ohjaaja ei välttämättä tule ajatelleeksi. Näistä esimerkkinä ymmärrys siitä, miksi kannattaa mennä lapsen ja nuoren tasolle heidät kohdatessaan. Erittäin hedelmällisenä Ahonen piti myös kohtaamisia ja keskusteluja toisten seuratoimijoiden kanssa sekä koulutuksesta saatua ideapankkia.

– Koen, että kaikki pystyvät suunnittelemaan hyviä juttuja paperille. Tärkeintä kuitenkin on, miten asian saa vietyä ryhmälle. Usein seuroissa pohditaan urheilusuoritusta, mutta tässä koulutuksessa keskitytään paljon isompaan asiaan eli lapsen kohtaamiseen ja siihen, miten otetaan erilaiset lapset ja ryhmät huomioon. Koulutuksen myötä seuran ohjaamisen taso ja laatu nousee, toteaa Ahonen ja lisää, että kokenut konkarikin saa koulutuksesta uutta twistiä omaan toimintaansa ja tekemiseensä.

– Onneksi ”huutavat valmentajat” eivät ole nykyään muodissa vaan valmennuskulttuurissa on tapahtumassa muutos. Valmentajan ja valmennettavan välisen vuorovaikutuksen merkitys on ymmärretty. Meidän valmentajien ja ohjaajien onkin hyvä pysähtyvä välillä ja todeta itsellemme, että tässä hommassa oppii ja pitää oppia päivittäin uutta sekä pyrkiä ymmärtämään entistä paremmin lapsia ja nuoria, joita kohtaan. Seuroissa toimintaa voidaan katsoa myös kasvatusprosessina ja kannustaa lapsia ymmärtämään liikunnan merkitys elämässä, pohti Suomen kärkeä keihäänheitossa edustanut, nykyinen ammattivalmentaja Ahonen.

Lasten liike -koulutus toimii myös kesäleirien ohjaajakoulutuksena

Espoon liikuntapalveluilla on tarkoitus tilata Lasten Liike -koulutus myös tulevan kesän leiriohjaajille. Liikuntapalvelut järjestää kaksi alakouluikäisille suunnattua Monilajileiriä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa Espoonlahden ja Leppävaaran urheilupuistoissa kesällä 2021. Seurat vastaavat leirin toiminnasta, jolloin lapset pääsevät tutustumaan kuuteen eri urheilulajiin viikon aikana.

– Haluamme tarjota leiriohjaajille mahdollisuuden osallistua laadukkaaseen koulutukseen. Leiriviikolla on paikkoja 140 lapselle, joten monenlaisia ohjaus- ja ryhmänhallintaitoja tarvitaan. Leirien ohjaajilla on hyvä lajikokemus ja -tietämys. Tarjottava koulutus vahvistaa jo opittuja ohjaus- ja ryhmänhallinta taitoja ja antaa hyvät perustiedot ja työkaluja ohjaajille, joille ohjauskokemus on aluillaan tai vähäistä. Lasten liike -koulutuksesta hyötyvät ennen kaikkea lapset, koska toiminta on hauskaa ja turvallista, kertoo Pennanen.

– Lasten Liike -koulutusten lisäksi Espoo on tilannut ESLUlta seurahallinnon koulutusta. Kyseiset koulutukset ovat myös olleet suosittuja, kertoo Pennanen ja suosittelee yhteistyötä ESLUn kanssa.

Kevään avoimet Lasten Liike -koulutukset

ESLU järjestää keväällä 2021 neljä avointa Lasten Liike -koulutusta, jotka syventävät osallistujan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutukset on suunnattu 6–12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien vetäjille.

Lisätietoja koulutusten sisällöistä ja hinnoista löytyy ESLUn tapahtumakalenterista.

Aloittelevat ja nuoret ohjaajat

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus ma 8.3.2021
Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus ke 5.5.2021

Kokeneet ohjaajat/valmentajat sekä opettajat

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike - koulutus ke 3.3.2021
Iloa ja Liikettä! Lasten Liike - koulutus ke 21.4.2021

Lasten Liike on pääosin yritysten rahoittama ja sitä koordinoi Olympiakomitea sekä alueellisesti Liikunnan aluejärjestöt.

Kiinnostuitko? Kunta tai kaupunki voi tilata Lasten Liike -koulutuksen varmistaakseen harrastusiltapäivien laadukkaan ohjaamisen. Lisätietoja antaa ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559.

Kuvistuskuva: Pixabay