15.9.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut liikunta- ja urheiluseurojen haettavaksi avustuksen, jolla turvataan lasten ja nuorten harraste-, kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa koronaepidemian aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 5 200 000 euroa.

Avustukset kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan koronatukipakettiin, joka sisältyy vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Avustusta voi hakea 1.6.- 31.8.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää muun muassa tuloslaskelma em. tarkastelukaudelta eli ajalta 1.6.-31.8.2021.

Lisäksi seurat, jotka eivät voineet Suomi.fi-asiointivaltuuksien puuttumisen tai viivästymisen vuoksi hakea kevään haussa (Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021), jolloin tarkastelujaksona oli 1.2.-31.5.2021, voivat nyt hakea avustusta myös tälle aiemmalle tarkastelujaksolle 1.2.-31.5.2021 ja toimittavat tuloslaskelman ajalta 1.2.-31.8.2021.

Hakija, joka on hakenut tai saanut avustusta edellisessä ”Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021”-haussa, voi nyt hakea avustusta tämän haun mukaisesti ja toimittaa hakemuksen liitteenä tuloslaskelman ajanjaksolta 1.6.-31.8.2021.

Hakuaika alkaa 15.9.2021 ja päättyy 20.10.2021 klo 16.15. Päätökset tehdään marraskuussa.

Hakijan tulee varmistaa välittömästi, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla.

Tarkat tiedot ja ohjeet hakemiseen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä:
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, puh. 0295 330 103

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 15.9.2021
Kuvituskuva: Pixabay