Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) tavoitteena on innostaa työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin ja luoda eri puolille Suomea helposti lähestyttäviä liikuntapalveluja. Liikunnan ja terveellisten ruokatottumusten avulla pyritään parantamaan työikäisten sekä eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu toimii KKI-ohjelman alueellisena jalkauttajana ja toiminnan koordinoijana.


Tapahtumia, tietoa, verkostoja ja taloudellista tukea

KKI-ohjelma tukee terveyttä edistävää liikuntatoimintaa valtakunnallisella viestinnällä, järjestämällä tapahtumia ja seminaareja yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Lisäksi KKI-ohjelma työstää monipuolista terveysliikuntamateriaalia, kuten Kipinät-lehteä, kalentereita, videoita ja oppaita. Monet materiaaleista ovat täysin maksuttomia.

KKI-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama toimintaohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus ovat myös mukana ohjelmassa. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. KKI-ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoa KKI-ohjelman maksuttomista materiaaleista, valtakunnallisista kampanjoista ja koulutuksista löydät täältä.
 

Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunnan lisääminen auttavat jaksamaan paremmin työssä, vapaa-aikana sekä eläkepäivinä. KKI-ohjelma toteuttaa valtakunnallisia Muutosta liikkeellä! -linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.