Liikuntapiirakka

UKK-instituutin kehittämä Liikuntapiirakka on kiteytetty terveysliikunnan suositus 18–64 -vuotiaille. Myös yli 65-vuotiaiden terveysliikunnan suosituksesta on tehty oma liikuntapiirakkansa. Liikuntapiirakka kertoo terveyden edistämiseksi tarvittavan viikoittaisen liikuntamäärän ja antaa esimerkkejä liikuntamuodoista. Kestävyysliikuntaa sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa kohentavan liikunnan minimiannokset on ilmaistu erikseen. Liikuntapiirakan esittämä terveysliikuntasuositus perustuu Yhdysvaltain terveysviraston julkaisemiin suosituksiin, jotka on koottu tieteellisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta.

Liikuntapiirakka aikuisille (18–64-vuotialle)

Aikuisille suunnatun Liikuntapiirakan mukaan kestävyyskuntoa voi parantaa liikkumalla viikoittain vähintään 2 h 30 minuuttia reippaalla tai 1 h 15 minuuttia rasittavalla tasolla. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Terveyttä edistää liikunta, joka vastaa teholtaan reipasta kävelyä ja kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Suositellun liikunnan vähimmäismäärän voi siis koota useista vähintään 10 minuutin yhtäjaksoisista liikuntakerroista. Aikuisten terveysliikuntasuositukset löydät kokonaisuudessaan täältä.

 

 

Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille

Yli 65-vuotialle suunnitellussa Liikuntapiirakassa suositukset ovat lähes samanlaiset kuin 18–64 -vuotiaiden piirakassa. Yli 65-vuotialla on kuitenkin korostettu lihaskunnon ja notkeuden säilyttämistä sekä tasapainon kehittämistä 2–3 kertaa viikossa. Yli 65-vuotiaille suunnatun Liikuntapiirakan löydät täältä.
 

Soveltavat Liikuntapiirakat:

  • Suositukset aikuisille joilla sairaus tai toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa liikkumista
  • Suositukset aikuisille jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen
  • Suositukset aikuisille jotka liikkuvat pyörätuolilla itse kelaten
     

Soveltavissa liikuntasuosituksissa liikunnan määrä noudattaa perinteistä aikuisille suunnattua terveysliikuntasuositusta, mutta ehdotetuissa liikuntamuodoissa on otettu huomioon toimintakyvyn aleneminen. Soveltavat liikuntasuositukset löydät täältä.