Palvelut

Seuratoiminnan palveluista löydät tietoa seurojen hallintoon, valmentajille ja ohjaajille sekä urheilijoille ja liikkujille suunnatuista tukipalveluista. Liikunnan ja urheilun eri toimijoiden osaamisen kehittäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen ovat tärkeitä osia paikallistason toiminnan tukemisessa. Muiden liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet tarjoavat valmentajille ja seuratoimijoille luonnollisen ympäristön verkostoitumiseen sekä toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen.

Hallinto

Hallinnon palveluista löydät tietoa seuratoiminnan laatuohjelmasta (Sinettiseuratoiminta), neuvontapalveluista sekä Oman seuran analyysista. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on tukea seuroja lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystyössä. ESLUn neuvontapalvelut tarjoavat puolestaan neuvontaa muun muassa taloushallintoon, viestintään, varainhankintaan, seurakehitystyöhön ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Oman seuran analyysi on Olympiakomitean kehittämä ilmainen ja helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta.

Valmentajat ja ohjaajat

Valmentajat ja ohjaajat -osiosta löydät tietoa ESLUn sekä Suomen Valmentajien välisestä tiiviistä koulutusyhteistyöstä, jonka tavoitteena on tukea valmentajien ja valmennuksesta kiinnostuneiden osaamisen kehittämistä. Lisäksi koulutustilaisuudet tarjoavat valmentajille ja seuratoimijoille luonnollisen ympäristön verkostoitumiseen sekä toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen.

Urheilijat ja liikkujat

Urheilijoille ja liikkujille suunnatuista palveluista löydät tietoa Kasva Urheilijaksi -palvelukokonaisuudesta sekä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toiminnasta. Kasva Urheilijaksi -palvelun tavoitteena on kannustaa, motivoida ja ohjata urheilusta innostuneita lapsia ja nuoria urheilijan polulle. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on puolestaan perustettu auttamaan nuoria urheilijoita yhdistämään urheilu ja opiskelu. ESLU ja Urhea tekevät tiivistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea seura- ja urheilutoimintaa.