31.3.2023

Suomen Olympiakomitea kutsuu päättäjät, vanhemmat, lapset, nuoret, koulut, seurat, järjestöt, yritykset, kunnat ja hyvinvointialueet talkoisiin miettimään ratkaisuja arjen loksauttamiseksi liikuttavampaan asentoon. Tavoittelemme systeemistä muutosta, joka varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävästi liikettä arjessaan sekä mahdollisuuden harrastaa liikuntaa. Seuraavalla eduskunnalla ja hallituksella on erityisen suuri vastuu suunnan kääntämiseksi.

– Seuraavan hallituksen tulee torjua lasten ja nuorten yksinäisyyttä, liikkumattomuutta sekä pahoinvointia edistämällä systeemistä muutosta. Muutoksella tavoitellaan muun muassa sitä, että jokainen lapsi ja nuori voi harrastaa liikuntaa jokaisen koulupäivän yhteydessä. Muutos tulee käynnistää osana ehdottamaamme poikkihallinnollista, valtioneuvostotasoista toimintakykyohjelmaa, vaatii Taina Susiluoto, Olympiakomitean toimitusjohtaja. 

– Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta lasten liikkuminen ja hyvinvointi saadaan käännettyä nousu-uralle seuraavan eduskuntakauden loppuun mennessä. 

Uusimman LIITU-tutkimuksen mukaan vain kolmasosa lapsista ja nuorista saavuttaa liikkumissuosituksen. Viimeisimmän Move-tutkimuksen mukaan 40 prosenttia 5- ja 8-luokkalaisista on niin heikossa kunnossa, että se voi haitata jaksamista arjessa. Liikkumattomuus uhkaa lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, oppimista sekä toimintakykyä. 

Liikkumattomuus kietoutuu kasvavaan, syvenevään ja kasautuvaan eriarvoisuuteen. Vanhemmat ja perheet ovat uupuneita. Lapset ovat yksinäisiä. Elämäntapamme keskiössä ovat istuminen ja älylaitteet. Käynnissä on vakava mielenterveys- ja liikkumattomuusepidemia. 

– Lasten, nuorten ja perheiden arki tulee ”rebootata”, kalibroida uudelleen. Me emme voi jatkaa enää nykyisellä elämäntyylillä. Tarvitaan systeemitason muutos, jotta lapset ja nuoret liikkuvat ja ulkoilevat runsaasti pitkin päivää, aamusta iltapäivään sekä iltaan. Vain siten oppiminen ja jaksaminen saadaan kasvu-uralle, pamauttaa Petri Keskitalo, Olympiakomitean liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan yksikön johtaja. 

Liikkumattomuus ja paikallaanolo maksavat yhteiskunnallemme vähintään 4,7 miljardia euroa vuosittain. Valtion liikuntabudjetti on noin 0,15 miljardia euroa vuodessa. Tätä valtaisaa ongelmaa ei ratkaista yksin liikuntasektorin toimesta. Lasten ja nuorten liikuttamiseen tarvitaan aivan kaikki: varhaiskasvattajista vanhempiin ja isovanhempiin, rakennusinsinööreistä rehtoreihin, neuvoloista nuorisotyöhön, lääkäreistä luokanopettajiin, teineistä tubettajiin, kaavoituksesta kuntapäättäjiin sekä päätoimittajista presidenttiin. 

Olympiakomitean Arki 2.0 -avauksessa hahmotellaan, mitä systeeminen muutos tarkoittaisi arjen eri osa-alueilla: 

  • Koulu- ja päiväkotimatkat taitetaan lähtökohtaisesti lihasvoimin 
  • Koulu- ja päiväkotipäiviin lisätään reilusti liikettä, niin opetukseen kuin taukoihin 
  • Liikunnan harrastaminen koulupäivän yhteydessä mahdollistetaan kuntien, koulujen ja seurojen yhteistyöllä 
  • Säännöllinen harrastaminen seurassa on mahdollista jokaiselle lapselle ja nuorelle 
  • Vapaa-aika mahdollistaa omaehtoista liikkumista, tavoitteellista harrastamista, yhdessä oloa perheen tai kavereiden kanssa, palautumista – kunkin tarpeen mukaan 

– Meidän tulee mahdollistaa uudenlaiset rakenteet, joissa seurat, koulut ja kunnat toimivat yhdessä liikuntaharrastusten tuomiseksi myös aamu- ja iltapäiviin. Lukujärjestysten ja tilavarauskalenterien koordinaatiolla voisi raivata lisää liikunnan harrastamisen paikkoja koulupäivien yhteyteen – niin tavoitteellista urheilua kuin matalan kynnyksen liikuntaa! Kun lapsi tai nuori saa kipinän harrastamiseen, koululta olisi jo luonteva polku seuraan ja ilta-ajan harrastamiseen olemassa, visioi Jaana Tulla, Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja. 

Mitä vaadimme tulevalta hallitukselta: 

  1. Liikkeen ja liikunnan edistäminen ovat hallituksen kärkitavoite. Arkiliikunta on luonteva ja saumaton osa jokaisen lapsen ja nuoren päivää.
  2. Torjutaan lasten ja nuorten yksinäisyyttä, liikkumattomuutta ja pahoinvointia toteuttamalla systeeminen muutos, jossa jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus harrastaa liikuntaa jokaisen koulupäivän yhteydessä.
  3. Rakennetaan poikkihallinnollinen toimintakykyohjelma, jonka osana vakiinnutetaan ja vahvistetaan Liikkuvat-kokonaisuutta sekä rakennetaan liikkeeseen sysäävä arki, toimintakykyä edistävä kasvuympäristö ja yhdenvertaiset liikunnan harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille.
  4. Lasten, nuorten ja perheiden arjen systeemisen muutoksen tueksi varmistetaan riittävät resurssit ja johtajuus. Ilmiöpohjaisen budjetoinnin kautta kokonaisuuteen varataan rahoitusta eri sektoreilta. Vuonna 2023 selvitetään olemassa olevien rahoitusinstrumenttien päivittäminen tukemaan systeemistä muutosta.

Lue koko aloite: Arki 2.0 – eli miten lasten, nuorten ja perheiden arki sekä liikunnan harrastaminen kalibroidaan uudelleen.

Lähde: Olympiakomitea