24.6.2019

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat liikunnan ja urheilun perusarvoihin. Harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollisuus kuuluu kaikille sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

- ESLUssa haluamme, että liikunta ja urheilu kuuluvat kaikille. Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Pride-viikko on hyvä aika muistuttaa urheilun ja liikunnan mahdollisuuksista rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa. Tahdomme, että jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus liikkua ja urheilla omana itsenään, toteaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Liikunta- ja urheilujärjestöt ovat vuodesta 2016 alkaen rakentaneet lajikohtaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa, jotka toteuttavat käytännössä liikuntalain arvopohjaa.