10.6.2020

ESLUn kevätkokouksessa 9.6.2020 hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös. Vuosi 2019 oli ESLUssa aktiivinen toimintavuosi, jonka aikana kohtasimme tapahtumissamme lähes 18 000 liikunnan ja urheilun parissa toimivaa.

ESLU ja 14 muuta Liikunnan aluejärjestöä toimivat paikallisen liikuntatoiminnan edistämiseksi toteuttamalla asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalveluja urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille.

ESLU toimii aktiivisesti myös erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. Hankkeiden tiimoilta toteutamme esimerkiksi kunta- ja yksikkökohtaisia mentorointeja, verkostotilaisuuksia ja seminaareja.

- Valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko (2018) linjaa liikuntapoliittiset tavoitteet 2020-luvulle. Tärkein liikuntapoliittinen tavoite on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. ESLU on sitoutunut edistämään tätä työtä lasten, nuorten ja aikuisliikunnan sekä seuratoiminnan osalta, kertoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

ESLUn huomioitava toiminnassaan metropolialueen erityispiireet

Omaa toimintaa tulee arvioida ja kehittää jatkuvasti. ESLU seuraa ja pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja signaaleja, jotta voidaan varmistaa ja parantaa liikunnan ja urheilun asemaa hyvinvoinnissa.

- ESLUn alueella toiminnan vaikuttavuus on huomattavaa, kun huomioidaan esimerkiksi koulujen, oppilaitosten ja seurojen määrä. Keskeistä on, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen toimintaan, sanoo Ahlroos-Tanttu.

- Vuoden 2019 lopussa ESLUn alueella 495 koulua oli rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi ja 89 oppilaitosta oli tehnyt Liikkuva opiskelu -nykytilan arvioinnin. Tämän toiminnan vaikuttavuus on huomattavaa myös valtakunnallisessa mittakaavassa, hän lisää.

ESLUn alueella aktiivista seuratoimintaa

Seuroilla on keskeinen rooli kansalaisten fyysistä aktiivisuutta lisäävien toimenpiteiden käytännön jalkauttamisessa. ESLUn tärkeä tehtävä on varmistaa, että järjestötoiminnan perusasiat hallitaan seuroissa.

- Seuratoiminnan hallinnon osalta ESLU koulutti 775 seuratoimijaa 331 seurasta. Lisäksi kohtasimme 908 valmentajaa ja ohjaajaa järjestämissämme valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa. On hienoa huomata, että alueemme kunnat ja kaupungit ovat aktiivisia seuratoiminnan suuntaan ja tilasivat räätälöityjä koulutuksia omille seuroilleen, tiivistää Ahlroos-Tanttu.

Kevätkokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja asetti ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan järjestön syyskokouksen henkilövalintoja. Hyväksytty vuosikertomus löytyy ESLUn verkkosivuilta viikolla 24.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, puh. 040 716 1355