6.4.2023

Kevätkokouksessa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu nosti esille liikunta- ja urheiluyhteisön #LiikettäSuomeen-eduskuntavaalikampanjan, johon myös ESLU osallistui aktiivisesti. Lisäksi keskusteltiin seuroille suunnatusta avustuksesta, jonka avulla on tarkoitus työllistää tulevana kesänä 500 nuorta ESLUn alueen seuroihin.

#LiikettäSuomeen oli liikunta- ja urheiluyhteisön eduskuntavaalikampanja, jossa nostettiin esille liikkumisen, liikunnan ja urheilun valtavaa yhteiskunnallista merkitystä. Liikunnan ja urheilun myönteiset vaikutukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa, joten liikuntapoliittisille päätöksille on vahvat perusteet.

Liikuntajärjestöt ovat esittäneet esimerkiksi hallitusohjelman kärkihankkeeksi poikkihallinnollista toimintakykyohjelmaa, jolla puututaan suomalaisten liian vähäiseen liikkumiseen kaikkien ministeriöiden toimesta.

Liikkumattomuus ja paikallaanolo maksavat yhteiskunnallemme vähintään 4,7 miljardia euroa vuosittain. Ongelmaa ei ratkaista yksin liikuntasektorin toimesta vaan lasten ja nuorten liikuttamiseen tarvitaan kaikkia, toteaa Päivi Ahlroos-Tanttu.

ESLUlta tukea nuorten lasten ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen

ESLU jakaa avustusta lasten ja nuorten kesätoiminnan lisäämiseen edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin ja harrastustoiminnan lisäämiseen ajalle 1.4.–30.9.2023. Toiminta tukee seurojen elinvoimaisuutta ja lisää nuorten työllistymismahdollisuuksia.

Seurat voivat antaa hyvän näköalapaikan nuorelle työelämään. Myönteisillä kokemuksilla nuoret voivat innostua seuratoiminnasta laajemminkin, ja seurat saada mukaan uusia toimijoita sekä kehittää ja laajentaa toimintaa. Tämä on myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä, sanoo Ahlroos-Tanttu.

ESLUn kevätkokous järjestettiin Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä 5.4.2023. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kevätkokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja asetti ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan järjestön syyskokouksen henkilövalintoja.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, puh. 040 716 1355