10.11.2021

ESLU kehittää digitaalisia työvälineitä ja lisää kouluttajien osaamista, sillä webinaarit ja hybridikoulutukset ovat jääneet vahvasti osaksi toimintaa. Yhdistyslain poikkeuksen mahdollistaessa ESLUn syyskokous pidettiin 9.11.2021 ensimmäistä kertaa hybridimallilla.

Koronapandemian myötä toimintaympäristö on muuttunut vahvasti digitaalisempaan suuntaan. Sääntömuutoksella haluamme mahdollistaa etäosallistumisen myös poikkeuslain päätyttyä. Näin osallistumismahdollisuudet ovat yhdenvertaiset myös toiminta-alueemme kehyskunnista.

- Heti pandemian alussa otimme nopean harppauksen digitaaliseen ympäristöön, ja nyt toiminta on vakiintunut. Olemme iloisia, että ESLU on saanut tukea hakemallemme liikunnan kehityshankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää entisestään digitaalisia työvälineitä ja lisätä asiantuntijoidemme osaamista, kertoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Ympäristö ja kestävä kehitys vahva osa ESLUn vastuullisuusohjelmaa

ESLUlla on ollut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodesta 2016 lähtien. Syyskokouksessa esiteltiin ESLUn vastuullisuusohjelma, jonka osana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemat nykyisellään ovat. Vastuullisuusteema on ollut vahvasti esillä ESLUn koulutuksissa ja näin jatkamme myös tulevana vuonna. Haluamme jalkauttaa tärkeää asiaa jäsenillemme sekä muille liikunnan ja urheilun parissa toimiville.

Kuluneen vuoden aikana olemme arvioineet myös oman toimintamme vaikutuksia ympäristöön yhdessä ESLUn henkilön ja hallituksen kanssa sekä ottaneet ympäristön ja kestävän kehityksen osaksi vastuullisuustyötämme.

- Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen periaatteisiin. ESLUn tilaisuudet pidetään joukkoliikenteen lähettyvillä, työskentelemme etäyhteyksin ja hyödymme digitaalisia alustoja sekä huomioimme hankinnoissamme ympäristöystävälliset valinnat. Lisäksi viestimme ja koulutamme liikunnan ja urheilun mahdollisuuksista kestävään kehitykseen, summaa Ahlroos-Tanttu.

Markku Sistonen jatkaa puheenjohtajana, uutena hallitukseen valittiin Pasi Andersson

ESLUn toimintasääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudelle 2022–2023. Erovuorossa olleet hallituksen puheenjohtaja Markku Sistonen sekä hallituksen jäsenet Kirsi Greis, Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen ja Tenho Ulmanen valittiin jatkamaan tehtävissään. Janne Mellin ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Uudeksi ESLUn hallituksen jäseneksi valittiin Pasi Andersson.

Lisäksi hallituksessa jatkavat Kirsi Kautto, Sirkka Ojaniemi, Pasi Lod, Päivi Wickström ja Eko Viljanen vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, puh. 040 716 1355