9.11.2023

ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä valitsi uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi syyskokouksen yhteydessä luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen myöntämä ansiomitali kullatuin ristein liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneelle Eko Viljaselle, sekä kiitokset pitkään ESLUn hallituksessa toimineille Kirsi Greisille sekä Vesa Reinikkalalle.

ESLUn syyskokous järjestettiin Sokos Hotel Presidentissä 8.11.2023. ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä valitsi toimintasääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudelle 2024–2025.

Syyskokouksessa käytiin keskustelua myös vastuullisuudesta. ESLU on päivittänyt vastuullisuusohjelmaansa toimintavuoden aikana ja haluamme tukea myös seuroja vastuullisuusteemojen parissa. Haluamme omalla toiminnallamme ja esimerkillämme kannustaa jäseniämme ja kaikkia liikunta- ja urheiluseuroja kehittämään toimintaansa eettisesti ja vastuullisesti.

- ESLUlla on vahva halu jalkauttaa vastuullisuusteemoja myös alueen seuroihin muun muassa kouluttamisen avulla. Jaamme myös aktiivisesti tietoa eri vastuullisuuskampanjoista, joihin toivomme urheilu- ja liikuntayhteisöjen aktiivisesti osallistuvan. Nämä ovat myös väyliä, joilla asiaa voidaan tuoda esille niin seurojen kuin seurojen joukkueiden sisällä. Vastuullisuustyöhön tarvitaan meitä kaikkia, myös seuran jäseniä. Yhteisistä asioista ja arvoista keskusteleminen tuo ihmisiä myös yhteen ja luo turvallisen ympäristön toiminnalle ja harrastamiselle, toteaa ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Vastuullisuusteemat ovat olleet esillä ESLUn koulutuksissa ja viestintäkanavissa, ja näin jatkamme myös tulevana vuonna. Haluamme jalkauttaa tärkeää asiaa jäsenillemme sekä muille liikunnan ja urheilun parissa toimiville. Eettisen ja vastuullisen toiminnan kautta varmistamme liikunta- ja urheiluseurojen elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Teemu Hintikka ja Paula Sojalahti uusiksi hallituksen jäseniksi

Erovuorossa olleet puheenjohtaja Markku Sistonen sekä hallituksen jäsenet Pasi Andersson, Helena Tikkanen ja Tenho Ulmanen valittiin jatkamaan tehtävissään. Kirsi Greis ja Vesa Reinikkala ilmoittivat, etteivät ole enää käytettävissä. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Teemu Hintikka (Suomen Taitoluisteluliitto) ja Paula Sojalahti (SB-Pro Nurmijärvi).

Lisäksi hallituksessa jatkavat Kirsi Johansson, Jani Merimaa, Sirkka Ojaniemi, Risto Spora ja Päivi Wickström vuoden 2024 loppuun.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu, puh. 040 716 1355

Kuva 1: Uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudelle 2024–2025. Kuvassa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Markku Sistonen, Tenho Ulmanen, Paula Sojalahti (uusi), Teemu Hintikka (uusi), Helena Tikkanen ja Pasi Andersson.
Kuva 2: ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu ja puheenjohtaja Markku Sistonen.
Kuva 3: Syyskokouksessa luovutettiin ansiomitali kullatuin ristein Eko Viljaselle (keskellä) sekä jaettiin kiitokset pitkään ESLUn hallituksessa työskennelleille Kirsi Greisille ja Vesa.
Kuva 4: ESLUn jäsenseuroja oli saapunut paikalle ilahduttava määrä.
Kuvat: ESLU