13.11.2019

Vuonna 2020 yhtenä tavoitteenamme on panostaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien monipuolistamiseen varhaiskasvatuksessa sekä koulu- ja opiskelupäivissä. Asian eteenpäin viemiseksi teemme tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden paikallistoimijoiden kanssa.

- Tavoitteenamme on, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden liikunnalliseen iltapäivään ja mahdollisimman moni lapsia ja nuori innostuisi liikkumisesta. Työtä edistetään muun muassa aktiivisella verkostotyöllä, lisäämällä toimijatahojen yhteistyötä ja lisäämällä osaamista ESLUn koulutuksilla, sanoo ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman ja valitsi Markku Sistosen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana

ESLUn toimintasääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2020–2021. Erovuorossa olleet puheenjohtaja Markku Sistonen ja hallituksen jäsenet Kirsi Greis, Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen ja Tenho Ulmanen valittiin jatkamaan tehtävissään. Anna Troberg ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Uutena ESLUn hallituksen jäseneksi valittiin Janne Mellin.

Lisäksi hallituksessa jatkavat vuoden 2020 loppuun saakka Sirkka Ojaniemi, Pasi Lod, Päivi Wickström, Eko Viljanen ja Mika Vuori.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu
paivi.ahlroos-tanttu(at)eslu.fi, puh. 040 716 1355