10.8.2023

Varhaiskasvatuksen aktiivinen arki -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut lisätä luonnossa toimimista ja luontoliikuntaa varhaiskasvatuksessa. Espoon hankkeessa haluttiin konkreettisesti mallintaen innostaa henkilöstöä laajentamaan oppimisympäristöä lähiluontoon, sekä antaa käytännön vinkkejä varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen luontotoimintaan. Syntyi ajatus luontoliikunnan koulutuksesta, jossa mukana olisivat myös lapset. Ideaa lähdettiin kehittämään yhdessä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn kanssa. Kevään 2023 aikana järjestettiin ESLUn toimesta 19 Luonto liikuttaa – Metsä innostaa -koulutusta, joissa koulutettiin 51 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja mukana oli lähes 300 lasta.

Espoon varhaiskasvatuksessa korostuvat kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden arvot. Espoossa halutaan tukea jokaisen lapsen kasvamista fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ja mahdollistaa varhaiskasvatuspäivän aikana monipuolinen liikkuminen. Luonto on Espoon varhaiskasvatuksessa tärkeä osa oppimisympäristöä ja varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen luontosuhteen muodostumista.

– Meillä luonto toimii sekä oppimisen kohteena, että oppimisympäristönä. Lisäksi lapsia ohjataan toimimaan luonnon ja ympäristön puolesta. Toiminta sisältää siis kaikki ympäristökasvatuksen ulottuvuudet, kertoo Varhaiskasvatuksen aktiivinen arki -hankkeen projektikoordinaattori Tuuli Tepponen.

Kouluttautumista yhdessä lapsiryhmän kanssa

Elokuussa 2022 käynnistyneessä Varhaiskasvatuksen aktiivinen arki -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut lisätä luonnossa toimimista ja luontoliikuntaa Espoon varhaiskasvatuksessa.

– Espoossa toimii jonkin verran luontoryhmiä, mutta esimerkiksi luontoliikuntavälineiden lainausmahdollisuuden ja Espoon varhaiskasvatuksen luontotoiminnan Mennään metsään -teemaviikon avulla olemme halunneet mahdollistaa jokaisen lapsen oikeuden liikkumiseen ja luontosuhteen muodostumiseen. Halusimme konkreettisesti mallintaen innostaa henkilöstöä laajentamaan oppimisympäristöä lähiluontoon, sekä antaa käytännön vinkkejä vasun mukaiseen luontotoimintaan. Pääkaupunkiseudulla vallitseva haastava henkilöstötilanne kuitenkin näkyy myös Espoossa, ja kentältä on ollut toisinaan vaikea osallistua koulutuksiin sijaispulan ollessa todellinen, toteaa Tepponen.

Syntyi ajatus, että voisiko luontoliikunnan koulutusta toteuttaa haastavaa henkilöstötilannetta entisestään kuormittamatta. Hankkeessa lähdettiin ideoimaan lapsiryhmässä toteutettavaa, jalkautuvan koulutuksen mallia.

Jouhevalla yhteistyöllä toiveiden mukainen koulutuskokonaisuus

ESLU on ennestään tuttu yhteistyökumppani Espoon Kasvun ja oppimisen toimialalle. ESLUn asiantuntija Virpi Koivula on mukana Varhaiskasvatuksen aktiivinen arki -hankkeen projektiryhmässä, Lisäksi ESLU on sparrannut toimialaa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman jalkauttamiseen.

– Meillä on hyviä kokemuksia myös ESLUn toteuttamista koulutuksista, esimerkiksi Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksesta, joten tuntui luonnolliselta ehdottaa yhteistyötä ESLUlle. Tarpeisiimme räätälöidyn koulutuksen nimeksi valikoitui Luonto liikuttaa, metsä innostaa, ja se kuvaa kyllä erinomaisesti koulutuksen sisältöä ja tavoitteita. Halusimme koulutuksen myötä innostaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä laajentamaan oppimisympäristöä lähiluontoon, sekä antaa uusia ideoita luontoliikunnan toteuttamiseen, Tepponen avaa koulutuksen tavoitteita.

Luonto liikuttaa – Metsä innostaa -koulutuksen ensimmäinen osuus oli päivälepoaikaan järjestettävä webinaari. Espoon ja ESLUn asiantuntijoiden johdolla varhaiskasvatuksen henkilöstö sai eväitä luontotoiminnan ja retkeilyn toteuttamiseen muun muassa turvallisuuden ja tuen tarpeiden näkökulmasta. Toisessa osiossa painottuivat puolestaan käytännönläheiset vinkit toiminnan toteuttamiseen ESLUn ammattilaisten ohjeistuksella. Tämä osio toteutettiin osana lapsiryhmän metsäretkeä. Ideana oli, että ryhmän omat kasvattajat olisivat aktiivisina toimijoina retken toimintapisteillä.

– Koulutuksessa saatiin siis ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla; lapsille elämyksellinen ja toiminnantäyteinen retki sekä kasvattajille ideoita ja innostusta sisältävä luontoliikunnan koulutus, Tepponen täsmentää.

– Suunnittelu ja yhteistyö ESLUn kanssa sujui jouhevasti ja koulutuksen käytännön osiota pilotoitiin vielä yhdessä yksikössämme. Olin itse pilotoinnissa mukana ja kouluttajien kanssa käydyn keskustelun pohjalta pystyimme vielä hiomaan kokonaisuutta toiveidemme mukaiseksi. Kouluttajien ammattitaito ja innostava asenne välittyivät vahvasti ja olin todella luottavainen koulutuksen laadun suhteen! Tepponen iloitsee.

Koivulan lisäksi ESLUsta asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat pitkän linjan ammattilaiset Essi Kaipainen ja Merja Kaakinen.

Välinelainaamolla lisää liikettä päiväkoteihin

Espoon varhaiskasvatukseen on muutama vuosi sitten perustettu liikuntavälineiden lainausmahdollisuus. Välinelainaamoista päiväkodit voivat varata käyttöönsä suksia, luistimia ja lumikenkiä. Koulutuksen avulla halusimme mallintaa henkilöstölle välinelainaamoihin uusimpana tulleiden retkisettien käyttöä.

– Moni koulutukseen osallistunut on ollut erityisen iloinen, esimerkiksi slackline-tasapainoiluliinojen käytön mallinnuksesta. Voi olla, että slacklinen käyttö on ennen koulutusta koettu hankalaksi ja ajateltu, että sitä voivat käyttää vain isommat lapset. Koulutuksessa on kädestä pitäen harjoiteltu kiinnittämään slackline oikein ja turvallisesti puihin sekä huomattu jopa 3-vuotiaiden pystyvän tasapainoilemaan liinoja pitkin. Retkisettejä on lainattu ahkerasti koulutusten jälkeen. Luontoliikunnan tueksi on koulutuksen lisäksi tarjottu yksiköille tukimateriaalia, jotka auttavat myös koulutuksen jälkeen. Koulutus on otettu kentällä hyvin vastaan ja innostus luontotoiminnan lisäämiseen on monilla herännyt, kertoo Tepponen.

Sain uusia ideoita ja huomasin, että metsässä voi tehdä paljon muutakin kuin vain "retkeillä".
Saimme uusia leikkejä, joita toteuttaa retkillä sekä monipuolisesti erilaista tekemistä.
Parasta oli, että saimme lapsille uutta mielenkiintoista tekemistä luonnossa sekä liikkumista uusin keinoin. Ohjaajat huomioivat upeasti lapset ohjauksessa ja olivat tukena koulutuksen ajan.
Saimme uusia ideoita ja kaikkea sai heti kokeilla lasten kanssa.

Lisätietoja:

Tuuli Tepponen, projektikoordinaattori, Varhaiskasvatuksen aktiivinen arki -hanke, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon kaupunki
Virpi Koivula, asiantuntija, Lisää liikettä -hanke, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

Teksti: Minttu Koivumäki, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu