5.8.2020

Kolmatta valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään 7.–13.9.2020. Viikon ideana on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa.

Tänä vuonna Harrastusviikon ideana on kannustaa paikallisia yhdistyksiä järjestämään harrastuskokeiluja, joihin lapset ja nuoret kutsutaan mukaan. Covid-19 epidemiasta johtuen vuonna 2020 harrastusviikolla seuroja kannustetaan toteuttamaan maistatuksia seurojen omissa tiloissa ja harjoituspaikoilla.

Moni lapsi ja nuori on vailla harrastusta ja joskus harrastaminen päättyy lapsen tai nuoren omista toiveista huolimatta. Harrastusviikko on yhdistyksille loistava tilaisuus kutsua lapset ja nuoret tutustumaan toimintaan, tarjota maistiainen ja kertoa, miten kokeilun jälkeen harrastusta voi jatkaa, jos innostus syttyy.

Olympiakomitean kokoamat toimintaohjeet harrastuskokeilun suunnitteluun

Suunnittelu

 • Millainen kokeilu tai maistiainen on kyseessä?
 • Minkä ikäisille kokeilu on tarkoitettu ja onko eri ikäisille omia kokeiluja?
 • Mitä kokeilun aikana tapahtuu? Voitteko osallistaa lapsia ja nuoria kokeilun suunnitteluun?
 • Miten kokeilu resursoidaan? Montako ohjaajaa tulee olla paikalla?
 • Miten kokeilusta kannattaa kertoa, että se houkuttelee kohdeyleisöä paikalle?
 • Miten lapsi tai nuori voi jatkaa harrastamista, jos hän innostuu toiminnasta?

Viestintä

 • Selvittäkää oman kunnan harrastuskoordinaattori, Liikkuva koulu -koordinaattori tai kunnan harrastamista koordinoiva toimielin (esim. nuoriso-, kulttuuri- tai liikuntatoimi), mitä kautta harrastuskokeilusta voi olla mahdollista tiedottaa paikkakunnan kouluille ja koulujen kautta perheille.
 • Tiedottakaa somessa omissa kanavissa ja oman paikkakunnan some-ilmoitustaulujen kautta.
 • Käyttäkää hästägiä #harrastusviikko tunnisteena sekä ennakkomarkkinoinnissa että kokeiluista uutisoinnissa.
 • Hyödyntäkää Harrastusviikon materiaalit, kuvat ja bannerit. Näitä voitte käyttää esim. someviestinnässä ja omilla verkkosivuilla. Materiaalit ladattavissa Olympiakomitean sivuilta.
 •  Aloittakaa tiedottaminen ja markkinointi hyvissä ajoin elokuussa.

Toimintaohjeet ovat ladattavissa Olympiakomitean sivuilta.

Harrastusviikko on osa Seurasydäntä

Urheiluseuroja kannustetaan syyskuussa mukaan #seurasydän-kampanjaan, minkä keskiössä on seuratoiminnan yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan esiin nostaminen. Harrastusviikko voi olla osa seurasydän kampanjaa, sillä se sijoittuu syyskuun alkuun ja kannustaa kokeilemaan.

Harrastusviikkoa tukevat:

Kehittämiskeskus Opinkirjo – Koululiikuntaliitto – Liikunnan aluejärjestöt – Mannerheimin Lastensuojeluliitto – Lasten ja Nuorten Keskus – Suomen 4H liitto – Suomen Nuorisoseurat – Suomen Olympiakomitea – Suomen Partiolaiset – Suomen Vanhempainliitto – Taiteen perusopetusliitto – Suomen lastenkulttuurikeskus

Harrastustoimintaa toteuttavilla järjestöillä on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia. Verkoston yhteisenä tahtotilana on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua mielekkääseen, laadukkaaseen ja ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä tai vapaa-ajalla.