21.2.2019

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman hanketukihaku käynnistyy 1. maaliskuuta. Nyt on hyvä hetki aloittaa hankkeen suunnittelu. Jos sinulla tai yhteisölläsi on hyvä idea saada terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat liikkeelle, ei tietoa kannata pantata vaan rohkeasti lähteä toteuttamaan ideaa. Suunnitteluun ja ideointiin kannattaa käyttää aikaa ennen hakulomakkeiden täyttämistä – tukea saa myös ESLUsta.

KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehitetään keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän tahon/tahojen normaalia toimintaa.

KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/työyhteisöt, seurat, yhdistykset). KKI-ohjelma ei myönnä tukea kunnille tai kaupungeille. Hankkeita kuitenkin kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymisen kanssa.    

KKI-hanketukea hakevia kannustetaan huomioimaan seuraavat KKI-painopistealueet:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet.
KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2019 tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.


Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hankkeessa tulee järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
 • Avustettavien hankkeiden tulee olla toiminnaltaan paikallisia tai alueellisia.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet (50 %) kokonaiskuluista.
 • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.
 • KKI-hanketukea voidaan myöntää toimintaan, johon osallistuu vähintään 10 henkilöä hankkeen aikana.
 • Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa, eli joka toisella hakukierroksella. Samaa hanketta voidaan tukea pääsääntöisesti enimmillään kolme vuotta.

KKI-ohjelman sivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta, tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Neuvoja ja apua tuen hakemiseen antaa myös ESLUn terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, puh. 040 595 4195.