4.9.2017

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.

Hakijana voi olla mikä tahansa rekisteröity yhteisö, esimerkiksi urheiluseura, terveysjärjestö tai yritys.

Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,  
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 KKI-hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1. - 31.3. sekä 1. - 30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella.

Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Neuvoja hankkeen suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa kunto- ja terveysliikunnankehittäjä Merja Palkama,
merja.palkama(at)eslu.fi, puh. 040 595 4195.

Kuva: KKI-ohjelma/Jiri Halttunen