29.2.2024

Pienten lasten liikkumista on tutkittu ensimmäistä kertaa väestötason tutkimuksessa liikemittauksilla. Piilo-tutkimukseen osallistuneista lähes 1800 lapsesta 76 prosenttia liikkui varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaisesti. Tutkimus pohjautuu 4–6-vuotiaiden lasten liikemittaukseen ja huoltajakyselyihin vuonna 2023.

Fyysisen aktiivisuuden suositus toteutui pojilla yleisemmin kuin tytöillä, vanhemmilla lapsilla yleisemmin kuin nuoremmilla ja kaupunkiympäristössä useammin kuin maaseudulla tai taajamassa. Suositus täyttyi yleisemmin varhaiskasvatuspäivänä kuin vapaapäivänä. Tytöt liikkuivat saman verran eri ikäryhmissä, mutta 5- ja 6-vuotiaat pojat liikkuivat enemmän kuin 4-vuotiaat pojat.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan lapsen tulisi liikkua kevyesti, reippaasti tai rasittavasti vähintään kolme tuntia päivässä, ja siitä vähintään tunti tulisi olla reipasta ja rasittavaa liikkumista. Piilo-tutkimukseen osallistuneet lapset liikkuivat keskimäärin 4,2 tuntia vuorokaudessa. Reipasta ja rasittavaa liikkumista kertyi keskimäärin 74 minuuttia vuorokaudessa.

Huoltajien kyselyn mukaan 86 prosenttia lapsista ilmaisi nauttivansa liikkumisesta lähes aina tai usein. Pojat ja tytöt sekä eri-ikäiset lapset nauttivat liikkumisesta yhtä yleisesti. Liikkumisen ilon kokemisessa ei ollut eroa lasten tuen tarpeen, syntyperän tai asuinympäristön mukaan.

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminta suosittaa, että varhaiskasvatuspäivään sisältyisi vähintään kaksi tuntia monipuolista liikkumista. Tämä vastaa kahta kolmasosaa koko päivän suosituksista. Tavoite toteutui 82 prosentilla lapsista. Lapset liikkuivat varhaiskasvatuspäivinä keskimäärin noin puoli tuntia enemmän kuin vapaapäivinä. Varhaiskasvatuksen toimintatavoilla ja erityisesti ulkoilun määrällä on suuri merkitys lasten liikkumisen suositusten täyttymisessä.

Näin liikkumista tutkittiin

Piilo-tutkimuksessa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin liikemittarin avulla 1783 lapselta keväällä ja syksyllä 2023. Tutkimukseen valikoitui satunnaisotoksella 20 kuntaa ja 156 varhaiskasvatuksen toimipaikkaa eri puolilta Suomea.

Lapset pitivät liikemittaria ranteessaan viikon ajan. Liikemittauksen lisäksi selvitettiin huoltajien käsityksiä lasten liikkumisesta. Huoltajien kyselyyn saatiin 1627 vastausta.

Piilo-tutkimuksen tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatusikäisten lasten liikunnallisen elämäntavan tukemiseksi. Tutkimukseen osallistuneet perheet, varhaiskasvatuksen toimipaikat ja kunnat ovat saaneet palautteen tuloksistaan.

Tutkimuksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Liikkuvan varhaiskasvatuksen kanssa. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu: Pienten lasten liikunnan ilo, fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot Suomessa : Piilo-tutkimuksen tuloksia 2023

Tutustu Piilo-tutkimuksen verkkosivuihin.

Lisätietoja:

Johtava tutkija Tuija Tammelin, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes, p. 0400 247 998, tuija.tammelin@jamk.fi
Apulaisprofessori Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 3974, arja.saakslahti@jyu.fi
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 054, paivi.aalto-nevalainen@gov.fi